5

Työoikeus

Tarjoamme neuvontaa työoikeudellisissa kysymyksissä, kuten työ- ja johtajasopimuksiin, työehtosopimuksiin, vuosilomiin, työaikaan, työnantajan velvollisuuksiin ja työsuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa.

Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti päivittäisissä henkilöstöasioissa, eläke- ja vakuutusasioissa, uudelleenjärjestelyissä, yritysten siirtoihin liittyvissä työsuhdeasioissa, liikesalaisuuksia ja kilpailukieltoa koskevissa asioissa, syrjintää ja häirintää koskevissa asioissa, työsuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä sekä työympäristö-, työterveyshuolto- ja työturvallisuustutkimuksiin liittyvissä asioissa.

Asiantuntijamme auttavat tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten palkkio- ja kannustinmallien suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä osakepohjaisissa insentiivijärjestelyissä. Lisäksi avustamme mm. rajat ylittävissä työskentelytilanteissa, kuten työntekijöiden ulkomaan komennuksiin, työntekijöiden maahanmuuttoon sekä globaaleihin liikkuvuuskysymyksiin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot Työoikeus
Annamari Männikkö
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Emy Andréasson
Associate
Göteborg
Jonas Lindblad
Partner
Göteborg
Kaja Skoe
Senior Associate
Oslo
Katarina Hallin
Partner
Göteborg
Magnus Wiktorson
Partner
Göteborg
Marie Nybø
Senior Associate
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Tukholma
Natalie Lisovski
Senior Associate
Göteborg
Niklas Sundqvist
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
Pinja Hoffrichter
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Sara Møller
Associate
Oslo
Tia Mäki
Asianajaja, Partner
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Related News

Muut palvelut
Immateriaalioikeudet
Insolvenssi ja uudelleenjärjestelyt
Kaupalliset sopimukset
Kiinteistöt ja rakentaminen
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
Media, urheilu ja viihde
Pankki- ja rahoitusala sekä pääomamarkkinat
Riitojen ratkaisu
Työoikeus
Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
Valkokaulusrikollisuus
Yhtiöoikeus ja corporate governance
Yksityishenkilöt ja omistajapalvelut
Yritysjärjestelyt ja transaktiot