5

Työoikeus

Tarjoamme neuvontaa työoikeudellisissa kysymyksissä, kuten työ- ja johtajasopimuksiin, työehtosopimuksiin, vuosilomiin, työaikaan, työnantajan velvollisuuksiin ja työsuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa.

Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti päivittäisissä henkilöstöasioissa, eläke- ja vakuutusasioissa, uudelleenjärjestelyissä, yritysten siirtoihin liittyvissä työsuhdeasioissa, liikesalaisuuksia ja kilpailukieltoa koskevissa asioissa, syrjintää ja häirintää koskevissa asioissa, työsuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä sekä työympäristö-, työterveyshuolto- ja työturvallisuustutkimuksiin liittyvissä asioissa.

Asiantuntijamme auttavat tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten palkkio- ja kannustinmallien suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä osakepohjaisissa insentiivijärjestelyissä. Lisäksi avustamme mm. rajat ylittävissä työskentelytilanteissa, kuten työntekijöiden ulkomaan komennuksiin, työntekijöiden maahanmuuttoon sekä globaaleihin liikkuvuuskysymyksiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttäYhteystiedot Työoikeus
Annamari Männikkö
Asianajaja, Osakas
Helsinki
Emy Andréasson
Senior Associate
Göteborg
Jonas Lindblad
Osakas
Göteborg
Kaja Skoe
Osakas
Oslo
Katarina Hallin
Osakas
Göteborg
Magnus Wiktorson
Osakas
Göteborg
Marie Nybø
Osakas
Oslo
Mårten Stenström
Osakas
Tukholma
Natalie Lisovski
Senior Associate
Göteborg
Øyvind Carelius Svendsen
Osakas
Oslo

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Aiheeseen liittyvää

Muut palvelut
Immateriaalioikeudet
Insolvenssi ja uudelleenjärjestelyt
Kaupalliset sopimukset
Kiinteistö- ja rakennusoikeus
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
Media, urheilu ja viihde
Pankki- ja rahoitusala sekä pääomamarkkinat
Riitojen ratkaisu
Teknologia- ja peliala
Työoikeus
Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
Valkokaulusrikollisuus
Yhtiöoikeus
Yksityishenkilöt ja omistajapalvelut
Yrityskaupat ja -järjestelyt