5

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö sisältää yksityistä ja julkista osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä, asumisoikeusyhdistystä, osuuskuntaa, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, yhdistystä ja säätiötä koskevat yleiset säännökset.

Neuvomme kaikissa yhtiöoikeudellisissa asioissa, kuten pöytäkirjojen, rekisteriin toimitettavien asiakirjojen, osakassopimusten ja osakeantiasiakirjojen laatimisessa ja hallinnoinnissa.

Tarjoamme käytännönläheistä oikeudellista neuvontaa kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille sekä päivittäisissä että monimutkaisissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Palvelumme kattavat yrityksen elinkaaren kaikki vaiheet:

 • uuden yhtiön perustaminen tai yhtiöittäminen
 • omistajanvaihdokset
 • yrityksen hallinto
 • vuosittaisten yhtiökokousten ja hallituksen kokousten valmistelu, hallinnointi ja dokumentointi
 • GDPR ja tietosuoja-asiat
 • omistusrakennetta ja asiakkaan tuntemista koskevat asiat
 • talousrikokset, valkokaulusrikokset ja rahanpesulainsäädäntöä koskevat asiat
 • vastuullisuutta ja kestävyyttä koskevat asiat
 • osakassopimukset ja muut kumppanuussopimukset
 • osakeannit ja muut pääoman muutokset sekä pääomasijoitusten sopimusjärjestelyt (mm. pääoman korotus ja pääoman alentaminen)
 • sulautumiset, jakautumiset tai muut uudelleenjärjestelyt
 • hallituksen vastuu ja neuvonta osakkeenomistajille, hallituksen jäsenille, johtoryhmälle tai yrityksen juristeille
 • asiakkaan kannalta merkitykselliset sääntelykysymykset
 • rekisteröintiasiat
 • yrityskaupat ja liiketoimintakaupat
 • yrityksen avustaminen oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä.

 

Ota yhteyttä

Yhteystiedot Yhtiöoikeus
Alicia Yngstrand
Associate
Göteborg
Amanda Busby
Associate
Tukholma
Anders Scheel Frederiksen
Partner
Kööpenhamina
Annamari Männikkö
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Anton Forssten
Partner
Oslo
Antti Hannula
Asianajaja, Partner
Helsinki
Christian Ploug Brink
Partner
Kööpenhamina
Emy Andréasson
Associate
Göteborg
Espen Egseth
Partner
Oslo
Fredrik Emanuel
Partner
Göteborg
Henrietta Remander
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Henrik Agerskov
Partner
Kööpenhamina
Henrik Sylvan
Senior Associate
Göteborg
Johan Strömberg
Partner
Tukholma
Kaja Skoe
Partner
Oslo
Katarina Hallin
Partner
Göteborg
Magnus Wiktorson
Partner
Göteborg
Marianne Eriksson
Senior Associate
Tukholma
Marie Nybø
Partner
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Tukholma
Matti Kari
Asianajaja, Partner
Helsinki
Natalie Lisovski
Senior Associate
Göteborg
Niels Wegener
Partner
Kööpenhamina
Niklas Hemberg
Partner
Tukholma
Niklas Sundqvist
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Niklas Virtanen
Associate
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
Pinja Hoffrichter
Asianajaja, Senior Associate
Helsinki
Simon Sørensen
Partner
Kööpenhamina
Timo Skurnik
Asianajaja, Partner
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Associate
Helsinki
Walther Rebernik
Partner
Kööpenhamina

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Aiheeseen liittyvää

Muut palvelut
Immateriaalioikeudet
Insolvenssi ja uudelleenjärjestelyt
Kaupalliset sopimukset
Kiinteistö- ja rakennusoikeus
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
Media, urheilu ja viihde
Pankki- ja rahoitusala sekä pääomamarkkinat
Riitojen ratkaisu
Työoikeus
Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
Valkokaulusrikollisuus
Yhtiöoikeus
Yksityishenkilöt ja omistajapalvelut
Yrityskaupat ja -järjestelyt