Nordia News

Case: malli- ja tekijänoikeuden loukkaus

By Pinja Hoffrichter
Julkaistu: 22.08.2023 | Posted in Asiakastarinat

Edustimme TSG Associates LLP yhtiötä mallioikeuden ja tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Lääkinnällisiä laitteita valmistava TSG Associates oli rekisteröinyt kaksi EU:n yhteisömallia potilasluokittelukortteihinsa, joita käytetään laajasti ympäri maailmaa massaonnettomuustilanteissa. TSG nosti kanteen suomalaista toimijaa vastaan, joka oli alkanut valmistamaan ja myymään vastaavaa tuotetta Suomessa. Vastapuoli toisaalta vaati vastakanteella päämiehemme mallioikeuksia kumottavaksi ja kiisti vaatimukset kokonaisuudessaan.

Markkinaoikeus totesi, että päämiehemme potilasluokittelukorttien englanninkielisen version malli oli uusi ja yksilöllinen, eikä korttia koskevaa mallioikeusrekisteröintiä tule kumota. Vastapuolen potilasluokittelukortin malli erosi ainoastaan epäolennaisilta yksityiskohdiltaan päämiehemme mallista ja loukkasi näin ollen päämiehemme mallioikeutta.

Lisäksi asiassa oli kyse siitä, ylittääkö mallioikeudella suojatut teokset myös tekijänoikeuskynnyksen ja nauttivatko teokset samalla tekijänoikeussuojaa. Markkinaoikeus totesi, että TSG:n potilasluokittelukortit ovat kirjallisia teoksia, jotka sisältävät tekstiä, taulukoita ja piirustuksia. Teokset ovat kokonaisuudessaan itsenäisen luomistyön tuloksia ja omaperäisiä. Kortille asetetut vaatimukset ovat sen laatuisia, että tekijän omaperäisille valinnoille ja toteutustavalle on jäänyt huomattavasti tilaa.

Markkinaoikeus totesi, että vastapuolen potilasluokittelukortti oli kokonaisuutena arvioituna lähes identtinen erityisesti TSG:n suomenkieliseen potilasluokittelukorttiin verrattuna. Vastapuolen potilasluokittelukortin eroja verrattuna TSG:n potilasluokittelukorttiin oli pidettävä toisarvoisina ja vähäisinä.

Markkinaoikeus vahvisti vastapuolen loukanneen asiakkaamme rekisteröityä yhteisömallia valmistamalla, tarjoamalla sekä saattamalla markkinoille oman potilasluokittelukortin ja loukanneen asiakkaamme potilasluokittelukorttien tekijänoikeutta valmistamalla ja saattamalla oman potilasluokittelukorttinsa yleisön saataville.

Markkinaoikeus määräsi vastapuolen hävittämään hallussaan olevat rekisteröityä yhteisömallia ja asiakkaamme tekijänoikeutta loukkaavat potilasluokittelukortit ja velvoitti vastapuolen korvaamaan asiakkaamme oikeudenkäyntikulut.

Tutustu markkinaoikeuden tuomioon (ei lainvoimainen) tarkemmin.

Lue lisää immateriaalioikeuteen liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Pinja Hoffrichter
Asianajaja, Osakas, Helsinki pinja.hoffrichter@nordialaw.com +358 40 518 2234

Aiheeseen liittyvää