Nordia News

Työoikeus – Tietotekniikan palveluala

By Annamari Männikkö
Julkaistu: 01.06.2022 | Posted in Ajankohtaista

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus menetti yleissitovuuden

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut odotetusti, että tietotekniikan palvelualan työehtosopimus ei ole yleissitova. Päätös vaikuttaa kaikkiin niihin työnantajayrityksiin, jotka ovat noudattaneet ko. työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Päätöksen myötä työnantajilla ei ole enää lakiin perustuvaa velvollisuutta noudattaa työehtosopimusta – oikeus heillä toki siihen on.

Mitä vaikutuksia muutoksella on työsuhteisiin?
Kun työehtosopimus ei ole enää yleissitova, määräytyvät työsuhteen ehdot voimassa olevan työlainsäädännön perusteella. Työehtoja määrittävät lait ovat pakottavia työntekijän eduksi, ellei niissä nimenomaisesti sallita toisin sopimista. Lisäksi osapuolet saavat aina sopia työntekijän näkökulmasta lakia edullisemmista ehdoista.

Muutoksen myötä osa työsuhteen ehdoista saattaa myös ”hävitä.” Tämä johtuu siitä, että nykyisessä työlainsäädännössä työsuhteen ehdoista ei ole välttämättä säädetty yhtä kattavasti kuin sovelletussa työehtosopimuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijöillä ei ole enää työehtosopimuksen määrittämää oikeutta lomarahaan tai aiemmin työehtosopimuksessa sovitun palkan määrittely jää nyt työsopimuslain varaan. Muutos ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö työnantaja voisi halutessaan jatkaa esimerkiksi lomarahojen maksamista, vaikka laki ei tähän velvoitakaan.

Mikäli työsopimuksiin on nimenomaisesti kirjattu, että työsuhteen ehdot määräytyvät tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen perusteella, tulee työnantajan jatkaa kyseisten ehtojen soveltamista yleissitovuuden puutteesta huolimatta. Jokaisen työnantajan tulee varmistaa, miten työehtosopimuksen ehdot on huomioitu henkilöstön työsopimuksissa.

Mitä ehtoja työnantajan tulee soveltaa jatkossa?
Työehtosopimuksen yleissitovuuden puuttuessa työnantajien on hyvä pikaisesti selvittää, mitä ehtoja työsuhteissa sovelletaan tällä hetkellä. Esimerkiksi:

  • Miten työehtosopimuksen ehdot ovat kirjattuna työsopimuksissa?
  • Onko työpaikalla solmittu työehtosopimuksen perusteella paikallisia sopimuksia, joiden voimassaolo tulisi tarkistaa?
  • Miten tietoisia henkilöstö on työehtosopimuksen sovellettavuuden muutoksista?

Vastaavasti työnantajan on harkittava, millaisia ehtoja se haluaa soveltaa jatkossa. Mikäli työnantaja haluaa jatkaa joidenkin työehtosopimuksen määrittämien edullisempien ehtojen soveltamista tai etujen myöntämistä, on henkilöstöä hyvä muistuttaa siitä, että tällaiset poikkeukselliset ehdot ja edut perustuvat työnantajan omaan vapaaehtoiseen päätökseen, ja että sillä on myös mahdollisuus myöhemmin poistaa tai muuttaa ehtoja tai henkilöstölle myöntämiään etuja. Pelkkä muistutus ei kuitenkaan riitä, vaan työnantajan tulee aktiivisesti myös seurata ja päivittää soveltamiaan ehtoja, jotta ne eivät tahtomattaan ajan saatossa vakiinnu työsuhteiden ehdoiksi.

Työnantajilla on nyt aito mahdollisuus käydä työntekijöidensä kanssa avoin keskustelu siitä, millaisia työehtoja työpaikalla halutaan soveltaa. Hyvällä tahtotilalla tästä keskustelusta voi syntyä jopa työyhteisön oma työehtosopimus. Muutoksen ei siis tarvitse tarkoittaa vain lakisääteisen perustason täyttäviä työsuhteiden ehtoja, vaan yksilöidympiä, kullekin työnantajalle ja työyhteisölle sopivia ratkaisuja.

Mikäli työehtosopimuksen yleissitovuuden muutos ja työntekijöiden kanssa jatkossa sovellettavat työehdot mietityttävät, autamme mielellämme vaihtoehtojen pohdinnassa sekä sopimuskäytäntöjen suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Tutustu työoikeuden palveluihimme.

Ota yhteyttä

Annamari Männikkö
Asianajaja, Osakas, Helsinki annamari.mannikko@nordialaw.com +358 40 164 8989

Aiheeseen liittyvää