Nordia News

IP-strategian kehittäminen

By Tuomas Pelkonen
Julkaistu: 22.04.2024 | Posted in Ajankohtaista

Miten suojata pelin immateriaalioikeuksia ja onko patentointi varteenotettava strategia pelialalla?

Pelien immateriaalioikeudet ovat suositumpia kuin koskaan, eikä pelien oikeuksien suojaaminen ole koskaan ollut tärkeämpää. Pelien immateriaalioikeuksien suojaamisen haasteena on, että pelit ovat perinteisiin teoksiin verrattuna monimutkaisempia, sillä ne ovat yhdistelmä monista eri elementeistä, kuten tietokoneohjelmista, kirjallisista teoksista, malleista, taiteellisista esityksistä, musiikista, audiovisuaalisesta sisällöstä ja tavaramerkeistä.

Kaikki nämä elementit voidaan suojata, mutta pelien monimutkaisuuden ja yritysten käytettävissä olevien resurssien vaihtelun vuoksi ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua, joka sopii kaikille. Immateriaalioikeuksien eri suojamuodoilla, kuten tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja patenteilla, on kullakin omat erilaiset edellytyset, edut ja rajoitukset sen suhteen, mitä ne voivat suojata ja kuinka kauan. Siksi pelien immateriaalioikeuksien suojaamisessa kunkin pelinkehittäjän on arvioitava, mitkä keinot soveltuvat parhaiten sen immateriaalioikeuksien suojaamiseen.

Nintendon patentit

Nintendo on valinnut immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa pelialalla epätavanomaisen reitin ja erottuu alalla patenttiensa määrällä.

Monet Nintendon patenteista koskevat sen innovatiivisia laitteita ja niiden tekniikkaa ja ominaisuuksia, kuten Nintendo Wii -ohjainta. Suuri osa Nintendon hiljattain jättämistä patenttihakemuksista liittyy kuitenkin tekniikkaan, jota käytetään uusimmassa Zelda-pelissä, Tears of the Kingdomissa. Heinäkuun 10. päivän ja elokuun 4. päivän 2023 välisenä aikana Nintendo jätti yhteensä 32 patenttihakemusta, joista 31 liittyi Tears of the Kingdomiin. Näistä patenttihakemuksista mielenkiintoisimmat koskevat tiettyjä pelimekaniikkoja, kuten pelihahmojen kykyjä ja latausnäyttöjä. Nintendo on pyrkinyt patentoimaan mm. päähenkilö Linkin kyvyt, joiden avulla Link voi olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa, esim. mekaniikan, joka määrittää Linkin vauhdin tämän matkustaessa liikkuvien esineiden päällä, sekä mekaniikan, joka määrittää, miten Link voi käyttää ultrakäsikykyään. Lisäksi Nintendo pyrkii patentoimaan pelin tietyt latausruudut, jotka tulevat esiin, kun pelaaja lähettää Linkin pikamatkustuksen avulla toiseen paikkaan ja latausruudun lähtöpisteen kartan kuva vaihtuu määränpään kartaksi pikamatkustusjakson aikana.

Jotkin näistä mekaniikoista voivat olla liian yleisiä tai abstrakteja patentoitaviksi. Esimerkiksi mekaniikka, jossa peli arvioi, milloin Link koskettaa allaan olevaa liikkuvaa esinettä, ja jos esine liikkuu, Link liikkuu automaattisesti samalla tavalla ja samalla nopeudella kuin esine liikkuu. Ensi silmäyksellä tämä kuulostaa perusfysiikalta, mutta siinä saattaa myös olla ainutlaatuinen elementti. Mekaniikka on suunniteltu toimimaan nimenomaan ilman fysiikkaa, kuten kitkavoimaa, Linkin ja liikkuvan esineen välillä. Toisin sanoen, kun Link on liikkuvan esineen päällä, esineen liike lisätään automaattisesti Linkin liikkeeseen. Koska keksinnön on oltava uusi, jotta se voidaan patentoida, ei vastaanlaista mekaniikka ole Nintendon patenttihakemuksen mukaan vielä olemassa.

Mitä voidaan patentoida ja mitä ei?

Patentti mahdollistaa sellaisen tuotteen tai prosessin suojaamisen, joka tarjoaa uuden teknisen ratkaisun tiettyyn tekniseen ongelmaan. Oikeuskäytännössä ei ole tarkkaa määritelmää siitä, mikä videopelissä on patentoitavissa ja mikä ei. Merkittävä este videopeleihin liittyvien patenttien saamiselle Euroopassa on Euroopan patenttiviraston (EPO) asettamien ”teknistä luonnetta” ja ”keksinnöllisyyttä” koskevien vaatimusten täyttäminen. EPO:n ohjeiden mukaan keksinnöllä on oltava tekninen luonne, jotta se voi saada patenttisuojaa. EPO:n keksinnöllisyysvaatimuksen täyttämiseksi on tärkeää luetella ratkaisun tekniset piirteet ja kuvata yksityiskohtaisesti, miten nämä keksinnöt liittyvät pelin pelattavuuteen. EPO:n vaatimukset merkitsevät myös sitä, että tarinankerronta, hahmosuunnittelu ja muut taiteelliset työt eivät ole patentoitavissa, koska niistä puuttuu luonnostaan tarvittava tekninen luonne.

Kun tarkastellaan esimerkkejä onnistuneista patenteista, saadaan parempi käsitys siitä, mitä voidaan patentoida. Esimerkiksi Namco patentoi onnistuneesti vuonna 1995 teknisen ratkaisun, joka mahdollisti pelattavien minipelien sijoittamisen pelien latausruutuihin ja esti näin muita yrityksiä käyttämästä ratkaisua vuoteen 2015 asti, jolloin patentin voimassaolo päättyi. Toinen kuuluisa patentti on Konamin patentti, joka koski jalkapallopelin eräitä keskeisiä ominaisuuksia. Konami onnistui patentoimaan pelaajaindikaattoreita koskevan ratkaisun, joka auttavaa pelaajia syöttämään palloa toisilleen. Ratkaisu osoittaa myös pallon sijainnin, kun se on potkaistu näkyvän pelialueen ulkopuolelle. EPO:n tutkintaosasto hylkäsi ensin Konamin patenttihakemuksen. Konami kuitenkin valitti asiasta tekniseen valituslautakuntaan, joka myönsi patentin vuonna 2006.

Johtopäätökset

Patentin hankkimiseen liittyvien vaikeuksien ja kustannusten vuoksi se ei ehkä ole ensisijainen keino pelinkehittäjän, varsinkaan pienen ja keskisuuren pelinkehittäjän, suojata pelin erityispiirteitä, mutta sitä kannattaa harkita, jos pelissä on erityisiä teknisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat pelin pelattavuuteen. Vaikka on olemassa kuuluisia esimerkkejä onnistuneista patenteista, jotka ovat estäneet muita yrityksiä käyttämästä tiettyä innovaatiota, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin keskittyminen voi tarjota helpommin saatavilla olevia ja kustannustehokkaampia keinoja immateriaalioikeuksien suojaamiseen erityisesti pienille ja keskisuurille pelinkehittäjille.

Kuinka suojata pelin immateriaalioikeudet?

Käytä tekijänoikeuksia

Tekijänoikeudet suojaavat automaattisesti pelisi lähdekoodia, taideteoksia, äänitehosteita/musiikkia, juonta ja muita taiteellisia töitä siitä hetkestä lähtien, kun luot pelisi, ilman että sinun tarvitsee käydä läpi mitään virallista prosessia. Dokumentoi kehitysprosessi huolellisesti ja näytä myös muille, että olet teoksen tekijä, esimerkiksi liittämällä teokseen tekijänoikeusilmoitus – kuten ”kaikki oikeudet pidätetään” -teksti tai ©-symboli ja teoksen luomisvuosi.

Rekisteröi tavaramerkit

Rekisteröi tavaramerkit pelin nimelle, logolle ja kaikille peliin liittyville ainutlaatuisille tunnuksille, joka erottaa pelin muista. Tavaramerkit auttavat suojaamaan tuotemerkkiäsi ja estävät muita käyttämästä sekoitettavissa olevia samankaltaisia merkkejä.

Käytä IP-lausekkeita

Varmista, että työ- ja konsulttisopimukset sisältävät asianmukaiset immateriaalioikeuksia koskevat lausekkeet, joilla varmistetaan, että yrityksesi omistaa oikeudet työn tuloksena syntyneisii teoksiin.

Suojaa liikesalaisuudet ja käytä salassapitosopimuksia

Pidä liikesalaisuuksina tietyt liiketoimintaan ja peliin liittyvät seikat, joita ei ole suojattu erikseen, kuten sopimusehdot, liikekumppanit ja pelin kehitysprosessiin liittyvät tiedot. Käytä salassapitosopimuksia ennen luottamuksellisten keskustelujen aloittamista mahdollisten liikekumppaneiden kanssa ja salassapitolausekkeita suojellaksesi ja rajoittaaksesi pääsyä arkaluonteisiin tietoihin.

Käyttöehdot (”ToS”) ja loppukäyttäjän lisenssisopimukset (”EULA”)

Sisällytä pelisi käyttöehtoihin tai EULA:aan määräyksiä, joissa määritellään, miten käyttäjät voivat käyttää peliäsi, ja kielletään luvaton toiminta, kuten pelin käänteismallinnus tai muokkaaminen. Tekoälyboomin jatkuessa harkitse myös tiedonlouhinnan, robottien ja vastaavien tiedonkeruu- tai -louhintamenetelmien nimenomaista kieltämistä, jotta estetään tiedonharavointi ja hakurobottien käyttö, joita käytetään tekoälymallien kouluttamisessa.

Patentit

Patentit voivat koskea tietokoneisiin liittyviä keksintöjä, jotka liittyvät ohjelmistoihin, esimerkiksi pelimoottoreihin ja kehitystyökaluihin, joilla pelit rakennetaan, sekä pelin erityisiin teknisiin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat pelattavuuteen. Harkitse patentointia, jos sinulla on uusi tekninen ratkaisu tiettyyn tekniseen ongelmaan.

Valvo oikeuksiasi

Seuraa säännöllisesti markkinapaikkoja, verkkoalustoja ja sosiaalista mediaa immateriaalioikeuksiesi luvattoman käytön tai loukkaamisen varalta. Ryhdy tarvittaessa toimiin oikeuksien valvomiseksi kieltokirjeillä, DMCA-ilmoituksilla tai oikeustoimilla tai tee lisenssisopimuksia kolmansien osapuolten kanssa salliaksesi immateriaalioikeuksiesi käytön rojalteja tai muita korvauksia vastaan.

Lue lisää immateriaalioikeuteen liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Tuomas Pelkonen
Senior Associate, Helsinki tuomas.pelkonen@nordialaw.com +358 40 846 8107

Aiheeseen liittyvää