Nordia News

Doing business in the Nordic region

By Espen Egseth and Angantyr Laurberg Nielsen and Timo Skurnik and Johan Strömberg
Julkaistu: 23.09.2021 — 1:43 PM | Posted in Ajankohtaista

Pohjoismaat

Pohjoismaissa; Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Ruotsissa asuu noin 27 miljoonaa ihmistä. Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat osa EU:ta, kun taas Norja kuuluu EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehtyyn ETA-sopimukseen. Pohjoismailla on paljon yhteistä, kuten elämäntapa, historia, uskonto ja yhteiskuntarakenne. Kansainväliset sijoittajat pitävät Pohjoismaita usein yhtenä markkina-alueena.

Pohjoismaat ovat kärkisijoilla lukuisissa kansainvälisissä mittauksissa, kuten koulutuksessa, taloudellisessa kilpailukyvyssä, kansalaisvapauksissa, avoimuudessa, bruttokansantuotteessa henkeä kohti, elämänlaadussa ja inhimillisessä kehityksessä. Kullakin Pohjoismaalla on omat talous- ja yhteiskuntamallinsa, jotka eroavat paikoin naapurimaiden malleista, mutta ne jakavat vaihtelevassa määrin niin sanotun pohjoismaisen talous- ja yhteiskuntarakenteen mallin. Markkinatalous yhdistettynä taloudelliseen tehokkuuteen ja sosiaalietuuksiin, kuten valtioneläkkeeseen ja tulonjakoon.

NORDIA Law

NORDIA Law on liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, jolla on viisi toimistoa Pohjoismaissa; Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Näin voimme tarjota tehokkaita palveluita paikallisesti ja kansainvälisesti.

Suuri osa asiakkaistamme on yhteispohjoismaisia tai ulkomaisia yrityksiä, joilla on liiketoimintaa yhdessä tai useammassa Pohjoismaassa.

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa lyhyt johdanto Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen lainsäädäntöön, joka perustuu 1. tammikuuta 2021 voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Read more: Doing business in the Nordic region

Espen Egseth
Partner, Oslo espen.egseth@nordialaw.com +47 92 88 15 50
Angantyr Laurberg Nielsen
Partner, Kööpenhamina aln@nordialaw.com +45 28100224
Timo Skurnik
Asianajaja, Partner, Helsinki timo.skurnik@nordialaw.com +358 41 523 11 43
Johan Strömberg
Partner, Tukholma johan.stromberg@nordialaw.com +46 70 510 57 75

Aiheeseen liittyvää