Life science

Life science –yritysten liiketoimintaan liittyy usein yhtäältä merkittäviä riskejä ja toisaalta mahdollisuuksia merkittäviin voittoihin. Riski ei johdu pelkästään vaativasta tieteellisestä ja sääntely-ympäristöstä, vaan myös monimutkaisista liiketoimintamalleista. Yritysten menestyksen avain on näiden riskien hallinta. Tämä edellyttää kattavia sopimuksia, jotka on laadittu huomioiden kaikki riskit ja että nämä riskit on jaettu osapuolten välillä oikein.

NORDIALLA on kokenut life science -ryhmä, jonka lakimiehet avustavat kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä – niin listattuja kuin listaamattomiakin yhtiöitä.