Kompetanseområder

Alle NORDIAs partnere og advokater er spesialiserte på ett eller flere av våre kompetanseområder.
Det innebærer at ditt oppdrag og prosjekt håndteres av de mest kompetente personene.

 

Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning