Verksamhetsområden

Alla NORDIAs partners och jurister är specialiserade på ett eller flera av våra verksamhetsområden.
Det innebär att dina ärenden och projekt handläggs av de mest kompetenta personerna.

 

Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning