Ympäristö

Luonnonsuojelu on korkealle priorisoitu alue Pohjoismaisessa politiikassa ja ympäristöoikeudellinen lainsäädäntö on lisääntymässä ja muuttumassa monimutkaisemmaksi. Yritystoiminnassa on usein elintärkeää ymmärtää ympäristölainsäädännön asettamat, esimerkiksi ympäristöstandardeja, päästöoikeuskysymyksiä ja maankäyttöä koskevat vaatimukset, sillä virheiden seuraukset voivat näissä asioissa olla vakavia ja kalliita. Me olemme asiantuntijoita ympäristöoikeuden alalla ja osaamme opastaa asiakkaitamme näiden juridisten haasteiden lävitse.