Nordia News

Tekijänoikeuslaki muuttuu huhtikuussa 2023

By Tuomas Pelkonen
Julkaistu: 19.04.2023 | Posted in Ajankohtaista

Lainmuutokset uudistavat tekijänoikeuslakia monella eri tavalla

Lainmuutoksilla EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset sisällytetään Suomen lainsäädäntöön. Direktiivien toimeenpano on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 20 vuoteen.

Tekijänoikeuslain muutoksilla edistetään digitaalisten teknologioiden käyttöä, teosten rajat ylittävää käyttöä, teosten laajempaa saatavuutta ja toimivia tekijänoikeusmarkkinoita sekä säädetään uusista vastuusäännöksistä verkkosisällönjakopalveluiden osalta.

Tekijänoikeuslain uudistus vahvistaa tekijänoikeudenhaltijoiden asemaa ja lisää sosiaalisen median alustojen vastuuta palveluihin tallennetusta sisällöstä. Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia muutettiin siten, että verkkosisällönjakopalveluihin sovelletaan tekijänoikeuslain uuden 6 a luvun säännöksiä.

Verkkosisällönjakopalvelun tarjoajalle velvollisuus hankkia lupa tekijänoikeudella suojattuun sisältöön

Verkkosisällönjakopalvelun tarjoajilla eli sosiaalisen median alustoilla on jatkossa velvollisuus hankkia lupa käyttäjien palveluun lataamaan aineistoon. Verkkosisällönjakopalvelun tarjoajan on varmistettava, että palvelussa ei ole tarjolla tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa. Palveluntarjoajan tulee hankkia tekijältä lupa tai estää tekijän pyynnöstä pääsy tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon myös ennakkoon.

Jos lupaa ei ole saatu tai myönnetty, on palveluntarjoaja vastuussa suojattujen teosten välittämisestä yleisölle. Palveluntarjoaja voi kuitenkin vapautua tästä vastuusta, jos se osoittaa, että se on toiminut parhaansa mukaan:

  1. saadakseen luvan tekijänoikeudenhaltijalta,
  2. varmistaakseen, ettei teos ole yleisön saatavissa,
  3. estääkseen teoksen saannin palvelusta tai poistaakseen teoksen palvelusta ja
  4. estääkseen teoksen tulevat tallentamiset palveluun.

Palveluntarjoajien vastuu ei saa johtaa siihen, että palvelun käyttäjien oikeutettu palveluun ladatun sisällön käyttö estetään. Teoksen käyttäminen verkkosisällönjakopalvelussa voi olla sallittua rajoitussäännöksen nojalla tai sen vuoksi, että aineisto on tekijänoikeussuojan ulkopuolella tai sen käyttöön on hankittu lupa oikeudenhaltijalta.

Sääntely tarjoaa lisäksi useampia oikeussuojakeinoja. Mikäli tekijä tai palvelun käyttäjä ei ole tyytyväinen direktiivin edellyttämän palveluntarjoajan valitus- ja oikaisumenettelyssä annettuun ratkaisuun, asia on mahdollista viedä puolueettomaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämään ei-sitovaan erimielisyyksien ratkaisumenettelyyn. Tällöin puolueeton tekijänoikeuden asiantuntija arvioi, tuleeko teoksen pääsy palveluun estää vai tuleeko teos poistaa palvelusta ja antaa asiasta suosituksen.

Tuomas Pelkonen pohti aiemmin lakimuutoksista aiheutuvaa sosiaalisen median alustojen vastuun lisääntymisestä.

Lue lisää immateriaalioikeuteen liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Tuomas Pelkonen
Senior Associate, Helsinki tuomas.pelkonen@nordialaw.com +358 40 846 8107

Aiheeseen liittyvää