Maksukyvyttömyysmenettelyt

NORDIA omaa laajan kokemuksen maksukyvyttömyys- ja saneerausmenettelyiden hoitamisesta. Avustamme myös velkojia heidän saataviensa turvaamisessa velallisen maksukyvyttömyystilanteessa. Lakimiehemme toimivat säännöllisesti konkurssipesien pesänhoitajina, selvitysmiehinä sekä selvittäjinä yrityssaneerauksissa.

Maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvä lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö on sisällöltään toisistaan poikkeavaa eri Pohjoismaissa. NORDIAN organisaatio ja läsnäolo eri maissa takaa kuitenkin sen, että meillä on vaadittava osaaminen ja kokemus maksukyvyttömyysprosessien hoitamiseen kaikissa maissa, joissa olemme edustettuina. 

Henkilöstö

Henrik Wetzenstein - TUKHOLMA
Fredrik Emanuel - GÖTEBORG
Per Fridén - GÖTEBORG
Katarina Hallin - GÖTEBORG
Magnus Wiktorson - GÖTEBORG
Espen Egseth - OSLO
Anders Scheel Frederiksen - KÖÖPENHAMINA
Näytä kaikki kontaktit