7

Insolvens og Rekonstruktion

NORDIA har en lang tradition for at arbejde med insolvens og rekonstruktion. Vores insolvens-advokater udpeges regelmæssigt som kuratorer i konkursboer, som likvidatorer, og som rekonstruktører. Vi hjælper også kreditorer med at beskytte og håndhæve deres krav i konkurssituationer. Med vores brede kompetencer inden for insolvensområdet kan vi yde vores klienter både specialiseret juridisk rådgivning og teknisk ekspertise.

Vores tilstedeværelse på tværs af de nordiske lande betyder, at vi kan håndtere insolvenssager i hele regionen, og tilbyde vores klienter en effektiv varetagelse af insolvenssager på tværs af landegrænser. 

Kontakt Insolvens og Rekonstruktion
Alicia Yngstrand
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Björn Hällje
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Cecilia Börjesson
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Emy Andréasson
Advokat
Gothenburg
Fredrik Emanuel
Partner
Gothenburg
Kevin Nilsson
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Magnus Wiktorson
Partner
Gothenburg
Natalie Lisovski
Partner
Gothenburg
Per Fridén
Advokat, Senior Counsel
Gothenburg
Terese Evertsson
Advokat
Gothenburg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Teknologi og IT
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser