7

Obestånd och rekonstruktion

NORDIA Law har en lång tradition av att arbeta med obestånd och företagsrekonstruktioner. Våra advokater specialiserade inom obeståndsrätt utses regelbundet till konkursförvaltare, likvidatorer och rekonstruktörer. Vi hjälper även borgenärer att bevaka sina intressen i konkursförfaranden och obeståndsrelaterade tvister. Med vår gedigna kunskap inom ett brett spektrum av obeståndsfrågor kan vi förse våra klienter med såväl specialiserad juridisk expertis som kommersiell kompetens.

Vår närvaro i de nordiska länderna gör det möjligt för oss att hantera obeståndsärenden i hela regionen och ge våra klienter en effektiv hantering av gränsöverskridande obeståndsärenden.

Kontakt Obestånd och rekonstruktion
Björn Hällje
Biträdande jurist
Göteborg
Cecilia Börjesson
Biträdande jurist
Göteborg
Emy Andréasson
Advokat
Göteborg
Fredrik Emanuel
Delägare
Göteborg
Kevin Nilsson
Biträdande jurist
Göteborg
Magnus Wiktorson
Delägare
Göteborg
Natalie Lisovski
Delägare
Göteborg
Per Fridén
Advokat, Senior Counsel
Göteborg
Terese Evertsson
Advokat
Göteborg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning