5

Restrukturering og insolvens

NORDIA har lang erfaring med å bistå våre klienter innenfor insolvens – og restruktureringspørsmål. Våre insolvensadvokater oppnevnes jevnlig som konkursforvaltere og bobestyrere. Vi bistår også kreditorer med å beskytte sine interesser insolvens relaterte tvister og behandlinger. Med vår brede kunnskap innen et bredt spekter av insolvensspørsmål kan vi tilby våre klienter både spesialisert juridisk ekspertise og kommersiell kompetanse.

Vår tilstedeværelse i de nordiske landene gjør oss i stand til å håndtere insolvenssaker i hele regionen, samt gi våre klienter en effektiv håndtering av grenseoverskridende insolvenssaker.

Kontakter Restrukturering og insolvens
Björn Hällje
Advokatfullmektig
Gøteborg
Cecilia Börjesson
Advokatfullmektig
Gøteborg
Emy Andréasson
Advokat
Gøteborg
Fredrik Emanuel
Partner
Gøteborg
Kevin Nilsson
Advokatfullmektig
Gøteborg
Magnus Wiktorson
Partner
Gøteborg
Natalie Lisovski
Partner
Gøteborg
Per Fridén
Advokat, Senior Counsel
Gøteborg
Terese Evertsson
Advokat
Gøteborg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning