Nordia News

Turvaa oikeutesi reklamoimalla heti

By Niklas Sundqvist
Julkaistu: 28.06.2022 — 7:50 AM | Posted in Ajankohtaista

Turvaa oikeutesi reklamoimalla heti

Reklamoi viipymättä, kun sopimuskumppanisi ei tee tai toimita mitä sovittiin – muutoin voit menettää oikeutesi.

Sopimussuhteessa osapuolilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Oikeuksien turvaamiseksi joudutaan joskus esittämään reklamaatio toista sopijapuolta kohtaan. Reklamaation tekeminen on välttämätöntä, koska ilman reklamaation esittämistä sopimusrikkomukseen vetoava osapuoli menettää käytännössä oikeutensa vedota sopimusrikkomukseen ja siitä mahdollisesti aiheutuneeseen vahinkoon. Oikeudet voidaan menettää myös, jos reklamaatio toimitetaan liian myöhään.

Reklamaatiovelvollisuus koskee vain asioita, joista on sovittu osapuolten välillä. Muut tyytymättömyyden aiheet, mistä ei ole sovittu, eivät ole reklamaation kohteena eikä reklamaation puute johda oikeuden menetyksiin niiden osalta. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun puutteet tai virheet suorituksessa tai toimituksessa on havaittu tai ne olisi pitänyt havaita. Kohtuullinen aika on tapauskohtaista. Käytännössä puhutaan muutamasta viikosta tai kuukaudesta. Kyse voi olla jopa päivistä.

Jotta reklamaatio olisi tehokas, saatetaan siltä edellyttää myös määrättyä sisältöä. Reklamaation sisältövaatimuksista on saatettu sopia osapuolten välisessä sopimuksessa tai sisältövaatimus saatetaan määritellä lain tasolla, kuten esimerkiksi kiinteistökauppojen osalta maakaaressa. Jos muuta ei ole säädetty tai sovittu, yleensä riittää, että reklamaatio yksilöi sopimusrikkomuksen. Yksilöityjä vaatimuksia ei ole siis pakko esittää vielä tässä vaiheessa.

Mikäli sopimusrikkomukseen vetoava sopijapuoli haluaa esittää vaatimuksia reklamaation johdosta, yksilöidyt vaatimukset kannattaa esittää niin pian kuin mahdollista. Yksilöityjen vaatimusten esittämiseen tarvittava aika riippuu yleensä siitä, miten perusteellisia tutkimuksia vahingon määrän selvittäminen edellyttää.

Vaatimuksen esittämisessä ei kannata kuitenkaan turhaan viivytellä. Sopimusoikeudelliset periaatteet edellyttävät myös vastapuolen etujen huomioon ottamisen. Ei ole perusteltua pitkittää vaatimuksen esittämistä vastapuolelle. Tarpeeton pitkittäminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Vaatimukset vanhenevat kolmessa vuodessa vanhentumislain mukaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun sopimusrikkomukseen vedotaan ja vaaditaan korvauksia.

Mikäli sopimusrikkomukset ja reklamaation tekeminen mietityttävät tai tarvitset apua reklamaation laadinnassa, ole rohkeasti yhteydessä.

Ota yhteyttä

 

 

Niklas Sundqvist
Asianajaja, Senior Associate, Helsinki niklas.sundqvist@nordialaw.com +358 50 302 6149

Aiheeseen liittyvää