Forretningsbetingelser

NORDIA Advokatfirmas advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K

CVR: 27 47 53 88 Telefon: +45 70 20 18 10 Fax: +45 70 20 18 07

E-mail: denmark@nordialaw.com

Forsikring

NORDIA Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

NORDIA Advokatfirmas ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København K.

Forretningsbetingelser

Nedenfor finder du NORDIAs forretningsbetingelser på dansk og engelsk. Har du spørgsmål til betingelserne, må du endelig kontakte os.