Forretningsbetingelser

Nordia Advokatfirma I/S i Danmark har indgået kontorfællesskabsaftaler med Rebernik & Scheel Anpartsselskab og advokat Mikkel Jarde, og er etableret på følgende adresse: Østergade 16, 2., 1100 København K.

Nordia Advokatfirma I/S (CVR-nr. 2747 5388) har følgende klientkonto i Vestjysk Bank reg.nr. 7604 konto nr. 000 170 5294. 
Rebernik & Scheel Anpartsselskab (CVR-nr. 2918 1918) har følgende klientkonto i Spar Nord Bank reg.nr. 9385 konto nr. 458 667 6550.
Advokat Mikkel Jarde (CVR-nr. 3610 1369) har følgende klientkonto i Lån & Spar Bank reg.nr. 0400 konto nr. 401 987 8320.

I vore e-mailsignaturer og anden korrespondance fremgår hvem af ovennævnte De entrerer med.

Alle vore advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, og således underlagt tilsyn. 

Indskudsgaranti
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Forsikring
Alle vore advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Zürich Forsikring, c/o JLT Risk Solutions AB, Jakobsbergsgatan 7, SE-111 44 Stockholm, Sverige, som dækker al advokatvirksomhed udøvet af vore advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Fsva. lovvalg og værneting henvises til vore forretningsbetingelser nedenfor.

Klagemulighed
I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en af vore advokaters adfærd, kan der klages til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Forretningsbetingelser
Nedenfor finder du NORDIAs forretningsbetingelser på dansk og engelsk. Har du spørgsmål til betingelserne, må du endelig kontakte os.

NORDIA General Terms and Conditions
NORDIA Forretningsbetingelser