7

Konkurrence- og Udbudsret

NORDIA yder bistand i alle stadier af udbudsprocessen, og rådgiver om alle konkurrenceretlige spørgsmål. Vi bistår regelmæssigt både offentlige myndigheder og bydere inden for de fleste sektorer.

Vores fokus er at levere strategisk og operationel rådgivning. Vi bistår med udfærdigelse og gennemgang af udbudskontrakter, aftaler og bud, og yder ligeledes rådgivning og repræsentation i forbindelse med klager over udbudsprocesser.

Vores kompetencer inkluderer også konkurrenceret. Med vores særlige nordiske tilstedeværelse kan vores kontorer i København, Stockholm, Göteborg, Oslo og Helsinki hjælpe dig med at navigere gennem den nationale anvendelse af de europæiske konkurrenceregler.

Kontakt Konkurrence- og Udbudsret
Helena Lundkvist
Advokat
Stockholm
Magnus Wiktorson
Partner
Gothenburg
Marie Nybø
Partner
Oslo
Natalie Lisovski
Partner
Gothenburg
Niklas Hemberg
Partner
Stockholm

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Teknologi og IT
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser