7

Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret

NORDIA bistår banker og andre finansielle institutioner, såvel som selskaber og privatpersoner med juridiske anliggender inden for bank- og finansieringsret, herunder finansiering af fast ejendom, projektfinansiering, finansiering af opkøb og aktiver, samt regulatoriske anliggender f.eks. i forbindelse med PSD2-direktivet. Vi rådgiver også vores klienter om tilsynsforhold og om finansiel regulering i forbindelse med hvidvask, markedsmisbrug og insiderhandel.

Vores specialister har en praktisk, forretningsorienteret tilgang, og tilbyder kvalificeret og kommercielt fokuseret rådgivning. Vi kombinerer juridisk ekspertise med et dybt kendskab til de kommercielle aspekter for at kunne levere de bedste løsninger for vores klienter.

Kontakt Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Espen Egseth
Partner
Oslo
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Simon Sørensen
Partner
København
Sverre Lilleng
Partner
Oslo

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Teknologi og IT
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser