7

Fast Ejendom & Entrepriseret

NORDIAs team for fast ejendom har betydelig erfaring og ekspertise inden for alle områder af bolig- og byggeret. Vi rådgiver for eksempel om erhvervslejekontrakter, ejendomshandler og opkøb af landområder. Vi repræsenterer ejendomsudviklere, ejendomsselskaber og entreprenører.

Vores entrepriseteam tilbyder endvidere en høj grad af specialisering inden for komplekse entrepriseretlige tvister, med særlig viden om området for teknisk konsulentbistand. Vi bistår regelmæssigt ingeniører, arkitekter og andre tekniske rådgivere, såvel som entreprenører, i forbindelse med rets- og voldgiftssager, og er anerkendt som et af de førende advokatfirmaet inden for dette felt.

Ekspropriation og andre tvister, som løses ved skønsmæssige vurderinger, er et omfattende og komplekst erhvervsområde. NORDIAs team for ekspropriationssager har mange års erfaring med både generelle ekspropriationssager og andre sagstyper, som løses ved skønsmæssige vurderinger, såsom hegnssyn, hævdssager, lokalplansager og lignende.

NORDIA bistår grundejere, ejendomsudviklere, offentlige aktører og andre, som har brug for assistance i sådanne sager.

‘Thorough understanding of construction and technical consultant business area and claim disputes in these fields.’ (Legal500)

Kontakt Fast Ejendom & Entrepriseret
Adrian Helly-Hansen
Advokat
Gothenburg
Anders Scheel Frederiksen
Partner
København
Angantyr Laurberg Nielsen
Partner
København
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Christian Ploug Brink
Partner
København
Fredrik Emanuel
Partner
Gothenburg
Henrik Agerskov
Partner
København
Henrik Sylvan
Advokat
Gothenburg
Ingvild Nymoen
Advokat
Oslo
Jens Christian Dreyer
Partner
København
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Mass Anders Hus
Partner
Oslo
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Mikaela Kempe Bergner
Partner
Stockholm
Mikkel Jarde
Partner
København
Niels Wegener
Partner
København
Niklas Virtanen
Advokat, Advokat
Helsinki
Maria Kjærulff Berth
Partner
København
Ronnie Varberg
Partner
København
Silja Elisenberg Dagenborg
Partner
Oslo
Simon Sørensen
Partner
København
Tomas Marcusson
Partner
Stockholm
Ulf G V Tollhage
Partner
Gothenburg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterede nyheder

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Teknologi og IT
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser