7

Immaterialret

NORDIA leverer strategisk rådgivning om beskyttelse af idéer, design og opfindelser. Vi har omfattende erfaring og ekspertise inden for en lang række immaterialretlige problemstillinger, herunder også markedsføringsret og konkurrenceret.

Vores specialiserede rådgivning i immaterialret er en integreret del af vores generelle erhvervsretlige rådigivning, som hjælper vores klienter med at få størst muligt udbytte af deres immaterielle aktiver. I tillæg til vores generelle immateriealretlige rådgivning, leverer vi full service rådgivning og bistand til vores klienter inden for varemærker og designrettigheder, herunder registrering, både lokalt og internationalt, forhandling og udfærdigelse af licenskontrakter, håndhævelse af rettigheder både hvor disse måtte være bestridt og hvor de måtte være krænket, samt tvister vedrørende overtrædelser af konkurrence- og markedsføringsreglerne. Vi bistår også med overdragelse af immaterielle rettigheder, både i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og specifikke rettighedsoverdragelser.

Vores immaterialretsteam er blandt de førende rådgivere inden for deres felt, og er anerkendt som de bedste af World Trademark Review, Managing Intellectual Property og Legal500.

‘The media, entertainment and sports industries are focus sectors for NORDIA Law’s IP group; practice co-head Karl Ole Möller advises sports governing bodies, athletes and officials on contentious, commercial and regulatory matters. Co-head Fredrik Persson handles trade mark and copyright portfolio management issues and licensing negotiations, and co-head Mårten Stenström advises on broadcasting and advertising law matters. Besides highly professional legal practice, its very personal and trustworthy.’ (Legal500).

‘Fredrik Persson is a practical thinker who works towards results and never complicates things unnecessarily. He is a go-to for cross-border litigation and EUIPO matters too.’  (WTR 1000 – World Trademark Review).

‘Fredrik Persson is ranked as an IP Star in the areas of copyright and related rights, IP transaction and Trade Mark.’ (Managing IP).

Kontakt Immaterialret
Amelie Callaghan
Advokat
Gothenburg
Camilla Nikkilä Sjöstrand
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Cecilia Börjesson
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Fredrik Persson
Partner
Gothenburg
Karl Ole Möller
Partner
Stockholm
Kjell Steffner
Partner
Oslo
Marie Nybø
Partner
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Mass Anders Hus
Partner
Oslo
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
David Mikhail
Advokatfuldmægtig
Stockholm
Pinja Hoffrichter
Advokat, Partner
Helsinki
Timo Skurnik
Advokat, Partner
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Advokat
Helsinki
Walther Rebernik
Partner
København

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterede nyheder

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Teknologi og IT
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser