7

Ansættelsesret

Vores erfarne nordiske ansættelsesretsgruppe yder rådgivning og bistand inden for alle områder af ansættelsesret og HR-relaterede spørgsmål.

Vores klienter er både lokale og internationale virksomheder, såvel som ledere og ansatte.

Vores mål er altid at levere praktisk og effektiv rådgivning, og vi bistår regelmæssigt klienter i HR-relaterede spørgsmål, ansættelseskontrakter, konsulentaftaler, kollektive overenskomster, bonusprogrammer, forsikring og pension, reorganiseringer og omstruktureringer, ansættelsesretlige spørgsmål relateret til virksomhedsoverdragelser, forhandlinger med fagforeninger, individuelle og kollektive afskedigelser, beskyttelse af erhvervshemmeligheder og konkurrenceklausuler, diskrimination og chikane, ansættelsesrelaterede retssager og voldgiftssager, arbejdsmiljøsager og udstationering, arbejdsflytning og globale mobilitetsspørgsmål.

Kontakt Ansættelsesret
Annamari Männikkö
Advokat, Advokat
Helsinki
Emy Andréasson
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Jonas Lindblad
Partner
Gothenburg
Kaja Skoe
Advokat
Oslo
Katarina Hallin
Partner
Gothenburg
Magnus Wiktorson
Partner
Gothenburg
Marie Nybø
Advokat
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Natalie Lisovski
Advokat
Gothenburg
Niklas Sundqvist
Advokat, Advokat
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
Pinja Hoffrichter
Advokat, Advokat
Helsinki
Tia Mäki
Advokat, Partner
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterede nyheder

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser