7

Selskabsret og Corporate Governance

NORDIA rådgiver om alle selskabsretlige anliggender, uanset om det er et aktie- eller anpartsselskab, partnerselskab, enkeltmandsvirksomhed eller en velgørende organisation.

Vi bistår med hvert skridt i selskabets livscyklus, herunder:

• stiftelse af en ny juridisk enhed;
• ejerskifte;
• corporate governance, herunder f.eks. forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, GDPR og persondatarelaterede spørgsmål, Ultimativ Ejer (EBO)-spørgsmål, Know Your Customer (KYC)-spørgsmål angående bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt ESG-spørgsmål om miljømæssige, sociale og governancerelaterede forhold. 
• ejeraftaler og partnerskabsaftaler;
• udstedelse af kapitalandele og andre former for kapitalisering (kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse etc.).
• fusioner, spaltninger og andre omstruktureringer;
• bestyrelsesansvar og rådgivning af kapitalejere, bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer eller in-house advokater;
• regulatoriske forhold af relevans for din virksomhed, og
• registreringsforhold.

NORDIA bistår både nationale og internationale kunder, og tilbyder juridisk rådgivning med en praktisk tilgang til både dagligdags forretningsforhold og komplekse selskabsretlige problemstillinger.

Kontakt os

Kontakt Selskabsret og Corporate Governance
Alicia Yngstrand
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Amanda Busby
Advokatfuldmægtig
Stockholm
Anders Scheel Frederiksen
Partner
København
Annamari Männikkö
Advokat, Partner
Helsinki
Anton Forssten
Partner
Oslo
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Björn Hällje
Advokatfuldmægtig
Gothenburg
Christian Ploug Brink
Partner
København
Emy Andréasson
Advokat
Gothenburg
Espen Egseth
Partner
Oslo
Fredrik Emanuel
Partner
Gothenburg
Henrietta Remander
Advokat, Advokat
Helsinki
Henrik Agerskov
Partner
København
Johan Strömberg
Partner
Stockholm
Katarina Hallin
Partner
Gothenburg
Magnus Wiktorson
Partner
Gothenburg
Marianne Eriksson
Advokat
Stockholm
Marie Nybø
Partner
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Natalie Lisovski
Advokat
Gothenburg
Niels Wegener
Partner
København
Niklas Hemberg
Partner
Stockholm
Niklas Virtanen
Advokatfuldmægtig
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
David Mikhail
Advokatfuldmægtig
Stockholm
Pinja Hoffrichter
Advokat, Partner
Helsinki
Simon Sørensen
Partner
København
Timo Skurnik
Advokat, Partner
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Advokatfuldmægtig
Helsinki
Walther Rebernik
Partner
København

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterede nyheder

Andre retsområder
Ansættelsesret
Bank- og Finansieringsret & Kapitalmarkedsret
Fast Ejendom & Entrepriseret
Forsikrings- og erstatningsret
Immaterialret
Insolvens og Rekonstruktion
Teknologi og IT
Kommercielle kontrakter
Konfliktløsning – Rets- og voldgiftssager
Konkurrence- og Udbudsret
Økonomisk Kriminalitet
Privat Kapital
Selskabsret og Corporate Governance
Sports, Media and Entertainment Law
Virksomhedsoverdragelser