Henrik Agerskov
Partner
Phone: +45 42 46 12 00
Office: Copenhagen
Languages
Danish, English, German
Practice Areas
Experience

Partner – NORDIA Law (2021-present)
Partner – Fair Advokatfirma (2017-2020)
Partner – Aumento Advokatfirma (2015-2017)
Attorney – Aumento Advokatfirma (2013-2015)
LL.M. – University of Copenhagen (2010)

Firmaoplysninger
1. Advokat Henrik Agerskov, Nordia Law, Østergade 16, 2. Sal, 1100 København K, hka@nordialaw.com.
2. Advokat Henrik Agerskov, CVR-nr. 36 96 14 49, enkeltmandsvirksomhed.
3. Advokat Henrik Agerskov er beskikket af Civilstyrelsen.
4. Advokat Henrik Agerskov medlem af Det Danske Advokatsamfund.
5. Advokat Henrik Agerskov har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de regler, Advokatsamfundet har fastsat, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.
6. Ansvars- og garantiforsikring er tegnet hos TRYG Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
7. Advokat Henrik Agerskov anvender aftaleklausuler ihht. Nordia Laws forretningsbetingelser, der findes på hjemmesiden.
8. Klager over advokat Henrik Agerskov kan indgives til Advokatnævnet, som er den kompetente myndighed til at behandle klager over advokaters adfærd og honorar. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 4. sal, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Memberships
Danish Bar Association