Mikkel Jarde
Partner
Phone: +45 31 31 14 24
Office: Copenhagen
Languages
Danish, English
Practice Areas
Experience
Partner – Nordia Law (2014-present)
License to appear before Supreme Court (2017)
Senior Associate – Advice Law (2010-2014)
License to appear before High Court (2011)
Senior Associate – a4 Law (2008-2010)
Senior Associate – Bech Bruun (2007-2008)
License to practice law (2007)
Associate – Bech Bruun (2006-2007)

Firmaoplysninger
1. Advokat Mikkel Jarde, Nordia Advokatfirma, Østergade 16, 2. sal, 1100 København K, mja@nordialaw.com.
2. Advokat Mikkel Jarde er organiseret som enkeltmandsvirksomhed under CVR-nr. 36101369.
3. Advokat Mikkel Jarde har klientkonto i Lån & Spar Bank, reg.nr. 0400, konto nr. 401 987 8320.
4. Advokat Mikkel Jarde er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.
5. Advokat Mikkel Jarde er medlem af Det Danske Advokatsamfund.
6. Advokat Mikkel Jarde har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.
7. Ansvarsforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring, Klaudalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
8. Advokat Mikkel Jarde anvender aftaleklausuler iht. Nordia Advokatfirmas forretningsbetingelser, der findes på hjemmesiden.
9. Eventuelle klager over Advokat Mikkel Jarde kan indgives til Advokatnævnet, der er den kompetente myndighed til at behandle klager over advokaters adfærd og honorar. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 4. sal, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.
Memberships
Danish Bar Association, The Danish Housing Law Society