7

Fastigheter och Entreprenad

NORDIA Law erbjuder ett erfaret fastighetsteam som har omfattande expertis inom fastighetsrätt. Vi bistår regelbundet fastighetsutvecklare, fastighetsbolag och entreprenörer med rådgivning i frågor som rör kommersiella hyreskontrakt, fastighetsaffärer och markförvärv.

Vårt entreprenadteam har en särskild kompetens inom komplexa byggrelaterade tvister, framför allt avseende byggteknisk konsultverksamhet. Vi biträder regelbundet ingenjörer, arkitekter, andra tekniska konsulter samt entreprenörer i tvister och anses som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige inom detta verksamhetsområde.

Därtill har vårt team lång erfarenhet av expropriationsfrågor och andra frågor som rör tomträttsärenden, nyttjanderätt samt plan- och byggrätt.

Thorough understanding of construction and technical consultant business area and claim disputes in these fields.’ (Legal500)

Kontakt Fastigheter och Entreprenad
Adrian Helly-Hansen
Advokat
Göteborg
Anders Scheel Frederiksen
Delägare
Copenhagen
Angantyr Laurberg Nielsen
Delägare
Copenhagen
Antti Hannula
Advokat, Delägare
Helsinki
Christian Ploug Brink
Delägare
Copenhagen
Fredrik Emanuel
Delägare
Göteborg
Henrik Agerskov
Delägare
Copenhagen
Henrik Sylvan
Advokat
Göteborg
Ingvild Nymoen
Advokat
Oslo
Jens Christian Dreyer
Delägare
Copenhagen
Mårten Stenström
Delägare
Stockholm
Mass Anders Hus
Delägare
Oslo
Matti Kari
Advokat, Delägare
Helsinki
Mikaela Kempe Bergner
Delägare
Stockholm
Mikkel Jarde
Delägare
Copenhagen
Niels Wegener
Delägare
Copenhagen
Niklas Virtanen
Advokat, Advokat
Helsinki
Maria Kjærulff Berth
Delägare
Copenhagen
Ronnie Varberg
Delägare
Copenhagen
Silja Elisenberg Dagenborg
Delägare
Oslo
Simon Sørensen
Delägare
Copenhagen
Tomas Marcusson
Delägare
Stockholm
Ulf G V Tollhage
Delägare
Göteborg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning