7

Arbetsrätt

NORDIA Law’s erfarna arbetsrättsgrupp biträder klienter inom alla områden som rör arbetsrätt och HR-relaterade frågor.

Våra klienter är både lokala och internationella företag samt ledande befattningshavare och andra anställda.

Vårt mål är alltid att leverera praktisk och effektiv rådgivning. Vi bistår regelbundet klienter i löpande HR-frågor och i frågor om anställningsavtal, konsultavtal, kollektivavtal, incitamentsprogram och bonussystem, pension och försäkringar, omorganisationer och omstruktureringar, anställningsfrågor i samband med företagsöverlåtelser, fackliga förhandlingar, uppsägningar, skydd av företagshemligheter och konkurrensklausuler, diskriminering och trakasserier, anställningsrelaterade tvister och skiljeförfaranden, arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöutredningar, utstationering av arbetstagare, tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige anlitar utländsk arbetskraft samt övriga frågor då arbetskraft flyttas över landsgränser.

Kontakt Arbetsrätt
Annamari Männikkö
Advokat, Delägare
Helsinki
Emy Andréasson
Advokat
Göteborg
Henrietta Remander
Advokat, Advokat
Helsinki
Jonas Lindblad
Delägare
Göteborg
Kristine Larneng
Delägare
Oslo
Magnus Wiktorson
Delägare
Göteborg
Marie Nybø
Delägare
Oslo
Mårten Stenström
Delägare
Stockholm
Mass Anders Hus
Delägare
Oslo
Natalie Lisovski
Delägare
Göteborg
Øyvind Carelius Svendsen
Delägare
Oslo
Pinja Hoffrichter
Advokat, Delägare
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning