5

Arbeidsrett

NORDIAs erfarne arbeidsrettsgruppe bistår klienter innen alle arbeidsrettslige og HR-relaterte spørsmål.

Våre klienter er både lokale og internasjonale virksomheter samt toppledere og andre ansatte.

Vårt mål er alltid å levere praktisk og effektiv rådgivning. Vi bistår jevnlig klienter i løpende HR-spørsmål og i spørsmål om arbeidskontrakter, konsulentavtaler, tariffavtaler, incentivprogrammer og bonusordninger, pensjon og forsikringer, omorganiseringer og omstruktureringer, spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, fagforeningsforhandlinger, oppsigelser, beskyttelse av forretningshemmeligheter og konkurranseklausuler, diskriminering og trakassering, rettssaker og voldgift, arbeidsmiljøspørsmål og arbeidsmiljøundersøkelser, utplassering av arbeidstakere, arbeidsinnvandring og andre spørsmål knyttet til flytting av arbeidskraft over landegrenser.

Kontakter Arbeidsrett
Annamari Männikkö
Advokat, Partner
Helsinki
Emy Andréasson
Advokat
Gøteborg
Henrietta Remander
Advokat, Advokat
Helsinki
Jonas Lindblad
Partner
Gøteborg
Kristine Larneng
Partner
Oslo
Magnus Wiktorson
Partner
Gøteborg
Marie Nybø
Partner
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Mass Anders Hus
Partner
Oslo
Natalie Lisovski
Partner
Gøteborg
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
Pinja Hoffrichter
Advokat, Partner
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterte nyheter

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning