5

Selskapsrett

NORDIA rådgir på alle selskapsrettslige spørsmål knyttet til alle typer juridiske personer, enten det er aksjeselskap, selvstendig næringsdrivende, partnerskap eller frivillige organisasjoner.

Vi bistår på alle trinn i et selskaps livssyklus, blant annet:

• stiftelse av juridiske selskaper eller enheter;
• endring av eierskap;
• selskapsstyring, inkludert bl.a. forberedelse og ledelse av generalforsamlinger og styremøter, GDPR og spørsmål knyttet til personvern, spørsmål knyttet til reelle rettighetshavere (UBO), kjenn din klient spørsmål (KYC), spørsmål knyttet til hvitvasking – og terrorfinansiering og ESG problemstillinger;
• aksjonæravtaler og andre partnerskapsavtaler;
• aksjeemisjoner og andre former for kapitalisering (kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse osv.);
• fusjoner, fisjoner eller andre omorganiseringer;
• styreansvar og veiledning til aksjonærer, styremedlemmer, ledergrupper eller interne rådgivere;
• regulatoriske spørsmål som er relevante for virksomheten din; og
• registreringssaker.

NORDIA bistår både nasjonale og internasjonale klienter, og tilbyr juridisk veiledning med en praktisk tilnærming til dagligdagse så vel som komplekse forretningsjuridiske spørsmål.

Kontakter Selskapsrett
Amanda Busby
Advokatfullmektig
Stockholm
Anders Scheel Frederiksen
Partner
København
Annamari Männikkö
Advokat, Partner
Helsinki
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Björn Hällje
Advokatfullmektig
Gøteborg
Camilla Nikkilä Sjöstrand
Advokatfullmektig
Gøteborg
Christian Ploug Brink
Partner
København
Eivind Rand Øyre
Advokatfullmektig
Oslo
Emy Andréasson
Advokat
Gøteborg
Espen Egseth
Partner
Oslo
Fredrik Emanuel
Partner
Gøteborg
Hanne Kolstad Fromholt
Advokatfullmektig
Oslo
Helge Skogseth Berg
Partner
Oslo
Henrietta Remander
Advokat, Advokat
Helsinki
Henrik Agerskov
Partner
København
Ingvild Nymoen
Advokat
Oslo
Johan Strömberg
Partner
Stockholm
Kristine Larneng
Partner
Oslo
Magnus Wiktorson
Partner
Gøteborg
Marianne Eriksson
Advokat
Stockholm
Marie Nybø
Partner
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Mass Anders Hus
Partner
Oslo
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Natalie Lisovski
Partner
Gøteborg
Niels Wegener
Partner
København
Niklas Hemberg
Partner
Stockholm
Niklas Virtanen
Advokat, Advokat
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
David Mikhail
Advokatfullmektig
Stockholm
Elsa Gil
Partner
Oslo
Pinja Hoffrichter
Advokat, Partner
Helsinki
Silja Elisenberg Dagenborg
Partner
Oslo
Simon Sørensen
Partner
København
Sverre Lilleng
Partner
Oslo
Timo Skurnik
Advokat, Partner
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Advokat, Advokat
Helsinki
Walther Rebernik
Partner
København

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterte nyheter

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning