5

Bank, finans og kapitalmarked

NORDIA bistår banker, finansinstitusjoner, bedrifter og privatpersoner med juridiske spørsmål knyttet til bank og finans, inkludert finansiering av eiendom, selskaper, andre prosjekter og oppkjøp, samt regulatoriske spørsmål for eksempel knyttet til PSD2-direktivet. Vi gir også råd om tilsyns – og finansielle regulatorisk spørsmål knyttet til hvitvasking av penger, markedsmisbruk og innsidehandel.

Våre spesialister innenfor bank, finans og kapitalmarked har en praktisk, forretningsorientert tilnærming og gir kvalifiserte og kommersielle råd. Vi kombinerer juridisk ekspertise med inngående kunnskap om de kommersielle aspektene for å gi våre klienter de beste løsningene.

Kontakter Bank, finans og kapitalmarked
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Espen Egseth
Partner
Oslo
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Simon Sørensen
Partner
København
Sverre Lilleng
Partner
Oslo

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning