7

Bank, finansiering och kapitalmarknad

NORDIA Law biträder såväl banker och andra finansiella institutioner som företag och privatpersoner med rådgivning i frågor om bland annat fastighetsfinansiering, förvärvsfinansiering, projektfinansiering och tillgångsfinansiering. Vi biträder också vid tillsynsärenden och ger rådgivning om finansiella regulatoriska frågor som rör penningtvätt, marknadsmissbruk och insiderhandel.

Våra specialister har ett praktiskt förhållningssätt och ger kvalificerad och kommersiellt inriktad rådgivning. Vi kombinerar juridisk expertis med en god förståelse för de kommersiella aspekterna för att tillhandahålla de bästa lösningarna för våra klienter.

Kontakt Bank, finansiering och kapitalmarknad
Antti Hannula
Advokat, Delägare
Helsinki
Espen Egseth
Delägare
Oslo
Matti Kari
Advokat, Delägare
Helsinki
Simon Sørensen
Delägare
Copenhagen
Sverre Lilleng
Delägare
Oslo

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning