7

Immaterialrätt

NORDIA Law tillhandahåller strategisk rådgivning om hur man skyddar idéer, mönster och innovationer. Vi har lång erfarenhet och expertis inom ett stort antal immaterialrättsliga områden, däribland marknadsföringsrätt.

Vår rådgivning inom immaterialrätt utgör en integrerad del av vår allmänna affärsjuridiska rådgivning i syfte att hjälpa våra klienter maximera nyttan av immateriella rättigheter i deras verksamhet. Utöver allmän rådgivning inom immaterialrätt tillhandahåller vi fullservice-tjänster avseende våra klienters varumärken och mönster, inklusive varumärkes- och mönsteransökningar och relaterad portföljhantering (lokalt och internationellt) samt förhandling och upprättande av licensavtal och andra immaterialrättsliga avtal. Vi biträder även med att genomdriva våra klienters immateriella rättigheter i tvister rörande invändningar, intrång, ogiltighetsfrågor och otillbörlig marknadsföring. Dessutom biträder vi vid immaterialrättsliga transaktioner oavsett om dessa ingår i större företagsförvärv eller om de utgör separata överlåtelser av immateriella rättigheter.

Vår immaterialrättsgrupp ligger i rättsområdets framkant och våra jurister är topprankade av World Trademark Review, Managing Intellectual Property och Legal 500.

’The media, entertainment and sports industries are focus sectors for NORDIA Law’s IP group; practice co-head Karl Ole Möller advises sports governing bodies, athletes and officials on contentious, commercial and regulatory matters. Co-head Fredrik Persson handles trade mark and copyright portfolio management issues and licensing negotiations, and co-head Mårten Stenström advises on broadcasting and advertising law matters. Besides highly professional legal practice, its very personal and trustworthy.’ (Legal500).

’Fredrik Persson is a practical thinker who works towards results and never complicates things unnecessarily. He is a go-to for cross-border litigation and EUIPO matters too.’  (WTR 1000 – World Trademark Review).

’Fredrik Persson is ranked as an IP Star in the areas of copyright and related rights, IP transaction and Trade Mark.’ (Managing IP).

Kontakt Immaterialrätt
Amelie Callaghan
Advokat
Göteborg
Camilla Nikkilä Sjöstrand
Biträdande jurist
Göteborg
David Mikhail
Biträdande jurist
Stockholm
Fredrik Persson
Delägare
Göteborg
Karl Ole Möller
Delägare
Stockholm
Kjell Steffner
Delägare
Oslo
Marie Nybø
Delägare
Oslo
Mårten Stenström
Delägare
Stockholm
Mass Anders Hus
Delägare
Oslo
Matti Kari
Advokat, Delägare
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Delägare
Oslo
Pinja Hoffrichter
Advokat, Delägare
Helsinki
Timo Skurnik
Advokat, Delägare
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Advokat, Advokat
Helsinki
Walther Rebernik
Delägare
Copenhagen

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning