5

Immaterialrett

NORDIA tilbyr strategisk rådgivning om hvordan du kan beskytte dine ideer, design og innovasjoner. Vi har lang erfaring og ekspertise innen et bredt spekter av immaterialrettslige områder, inkludert markedsføringsrett.

Vår immaterialrettslige rådgivning utgjør en integrert del av vår generelle forretningsjuridiske rådgivning med sikte på å hjelpe våre klienter med å få mest mulig ut av sine immaterielle rettigheter. I tillegg til vår generelle immaterialrettslige rådgivning tilbyr vi fullservicetjenester for våre klienters varemerker og design, inkludert varemerke- og design søknader og porteføljeforvaltning (lokalt og internasjonalt), samt forhandlinger og utforming av lisensavtaler og andre immaterialerettslige kontrakter. Vi bistår også våre klienter med å håndheve deres immaterielle rettigheter i tvister knyttet til innsigelser, krenkelser og ugyldighetsspørsmål, samt saker omhandlet utilbørlig markedsføring. Vi bistår også med immaterielle transaksjoner, enten som en del av et større oppkjøp, eller som en selvstendig overføring.

Vårt immaterialrettsteam er ledende IP-rådgivere, og er topprangert av World Trademark Review, Managing Intellectual Property og Legal 500.

‘The media, entertainment and sports industries are focus sectors for NORDIA Law’s IP group; practice co-head Karl Ole Möller advises sports governing bodies, athletes and officials on contentious, commercial and regulatory matters. Co-head Fredrik Persson handles trade mark and copyright portfolio management issues and licensing negotiations, and co-head Mårten Stenström advises on broadcasting and advertising law matters. Besides highly professional legal practice, its very personal and trustworthy.’ (Legal500).

‘Fredrik Persson is a practical thinker who works towards results and never complicates things unnecessarily. He is a go-to for cross-border litigation and EUIPO matters too.’  (WTR 1000 – World Trademark Review).

‘Fredrik Persson is ranked as an IP Star in the areas of copyright and related rights, IP transaction and Trade Mark.’ (Managing IP).

Kontakter Immaterialrett
Amelie Callaghan
Advokat
Gøteborg
Karl Ole Möller
Partner
Stockholm
Kjell Steffner
Partner
Oslo
Marie Nybø
Partner
Oslo
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Mass Anders Hus
Partner
Oslo
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Øyvind Carelius Svendsen
Partner
Oslo
David Mikhail
Advokatfullmektig
Stockholm
Pinja Hoffrichter
Advokat, Partner
Helsinki
Timo Skurnik
Advokat, Partner
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Advokat, Advokat
Helsinki
Walther Rebernik
Partner
København

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterte nyheter

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning