7

Konkurrens och offentlig upphandling

NORDIA Law tillhandahåller rådgivning i alla frågor som rör offentlig upphandling. Vi anlitas regelbundet av både upphandlande myndigheter och anbudsgivare inom de flesta branscher.

Vårt fokus är att ge strategisk och operativ rådgivning i alla skeden av upphandlingsprocessen och vi bistår med att upprätta och granska upphandlingsdokument, anbud och avtal. Vi agerar även som ombud i överprövningsförfaranden inför förvaltningsdomstolarna.

Vår kompetens omfattar även konkurrensrätt. Med vår närvaro i de nordiska länderna kan våra kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors hjälpa dig att navigera genom den nationella tillämpningen av den europeiska konkurrensregleringen.

Kontakt Konkurrens och offentlig upphandling
Helena Lundkvist
Advokat
Stockholm
Magnus Wiktorson
Delägare
Göteborg
Marie Nybø
Delägare
Oslo
Natalie Lisovski
Delägare
Göteborg
Niklas Hemberg
Delägare
Stockholm

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning