5

Konkurranserett og offentlige anskaffelser

NORDIA tilbyr rådgivning i alle spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser, og bistår jevnlig både offentlige myndigheter og tilbydere innenfor de fleste bransjer.

Vårt fokus er på å gi strategiske og operasjonelle råd i alle stadier av anskaffelsesprosessen. Vi bistår blant annet med utforming og gjennomgang av anskaffelseskontrakter, avtaler og tilbud, og fungerer som rådgivere i anskaffelsesprosesser og klagesaker.

Vår kompetanse omfatter også konkurranserett. Med vår nordiske tilstedeværelse kan våre kontorer i Stockholm, Gøteborg, Oslo, København og Helsinki hjelpe deg med å navigere gjennom den nasjonale anvendelsen av den europeiske konkurranseretten.

Kontakter Konkurranserett og offentlige anskaffelser
Helena Lundkvist
Advokat
Stockholm
Karl Ole Möller
Partner
Stockholm
Magnus Wiktorson
Partner
Gøteborg
Niklas Hemberg
Partner
Stockholm
Tia Mäki
Advokat, Partner
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning