NYHEDER - April

19-04-2013 13:46:00

NORDIA HAR BITRÄTT GÖTENEHUS GROUP AB AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD EMISSION TILL KONVERTIBELINNEHAVARE

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB den 4 april 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till bolagets konvertibelinnehavare. I samband med emissionerna har Götenehus Group AB den 17 april offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

NORDIAs team leddes av Johan Strömberg och Per Lindell, båda partners i NORDIAs M&A-grupp. Teamet bestod även av Sarah Netzler (paralegal).