NYHEDER - latest

27-02-2017 14:32:00

Skatte- och familjerätt vid utlandsarbete

Den 6 februari 2017 höll Advokatfirman NORDIA tillsammans med Deloitte ett seminarium för att belysa ett antal aktuella frågor inom skatte- och familjerätt för när arbetsgivare sänder ut och tar emot personal. Seminariet hölls i Deloittes nyrenoverade lokaler på Södra Hamngatan i Göteborg. Deltagarna var framför allt verksamma inom HR och bank.

Intresset för seminariet var stort och vi avser att tillsammans med Deloitte erbjuda ytterligare tillfällen framöver. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder full affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även erbjuder rådgivning i svensk och internationell familjerätt. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis.


02-02-2017 14:28:00

Utredning om stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser

Regeringen har inlett en utredning med att se över hur kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas. Bl.a. skall följande frågor ses över:

·         Hur kan kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner gå snabbare?

·         Kan kommunerna ges större möjligheter att besluta om en tillkommande
           eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte?

·         Bör möjlighet införas för kommuner att reglera upplåtelseformer,
           t.ex. att en viss plats enligt detaljplan endast får bebyggas med hyresrätter?

·         Bör privat initiativrätt till detaljplaneläggning införas? Skall enskilda byggherrar
           eller fastighetsägare själva kunna ta fram förslag till detaljplan?

Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 november 2018.

NORDIAs fastighetsrättsliga grupp följer utredningen med intresse. Den kan komma att få stor betydelse bl.a. för de av våra klienter som upplever hinder med de långa handläggningstiderna vid byggnadsprojekt och detaljplaneläggning. Särskilt intressant är i detta sammanhang förslaget att fastighetsägare själva skall kunna ta fram förslag till detaljplan. Vi återkommer i frågan när vi vet mer om hur utredningen går framåt.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.


30-01-2017 08:46:00

Biträdande jurister sökes till Stockholmskontoret

Advokatfirman NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt, tvistelösning, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt ekonomiska brottmål. På kontoret i Stockholm, som ligger i World Trade Center, Kungsbron 1, är vi ca 45 medarbetare varav 30 jurister.

NORDIA Stockholm befinner sig just nu i en spännande expansionsfas och vi önskar därför förstärka följande verksamhetsområden: försäkring och skadestånd, ekonomiska brottmål, bolagsrätt samt tvistelösning.

Biträdande jurister

Vi söker 1-2 juniora biträdande jurister med mycket goda juridiska kunskaper och med intresse för verksamhetsområdena försäkring och skadestånd, ekonomiska brottmål och bolagsrätt. Vi har som målsättning att rekrytera de främsta juristerna och ställer höga krav på de som vi anställer. Du ska vara villig att med engagemang åta dig utmanande arbetsuppgifter. Vi värdesätter betyg, eventuell tingsmeritering, arbetslivserfarenhet, utlandserfarenhet, språkkunskaper m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, förutsätts.

Som person är du driven, förtroendeingivande, lyhörd och resultatinriktad. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för juridiken kombinerat med ett naturligt kommersiellt tänkande och klientfokus. För rätt sökande erbjuder NORDIA en plats i hetluften med spännande och utvecklade arbetsuppgifter.

Din ansökan innehållande personligt brev, CV och betyg vill vi ha senast den 10 februari 2017. Ansökan skickas till info@nordialaw.com. Ange "Ansökan jurist" i ämnesraden när du ansöker.

Kontakt

Partner och advokat Johan Strömberg, johan.stromberg@nordialaw.com
Advokat Emil Hofbard, emil.hofbard@nordialaw.com

Telefon: 08-563 08 100

Välkommen med din ansökan!


08-11-2016 14:19:00

NORDIA supports Medicins Sans Frontieres instead of sending christmas cards

8 November 2016

Nordia has this christmas choosen to support Medicins Sans Frontieres instead of sending christmas cards.

Nordia stöttar; Läkare utan gränser istället för att skicka julkort

Nordia har i år valt att stötta Läkare utan gränser istället för att skicka julkort

 


19-10-2016 14:17:00

Utlandsflytt samt nyheter om börs och Brexit - frukostseminarium med Coeli och NORDIA

19 okt 2016

Utlandsflytt samt nyheter om börsen och Brexit - frukostseminarium med Coeli och NORDIA Advokatfirman Nordia har tillsammans med Coeli Wealth Management i Göteborg den 19 oktober 2016 haft ett frukostseminarium om skatte- och familjerättsliga frågor vid utlandsflytt samt lite nyheter om börsens svängningar med tanke på senaste tidens händelser. Vi är glada över att så många var intresserade och hoppas på att kunna upprepa evenemanget. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även har en omfattande rådgivning i olika familjerättsliga frågor, t.ex. arv och testamenten och bodelningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda vår breda juridiska kunskaper inom affärsjuridik och familjerätt till våra klienter. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis. Coeli hjälper sedan 1994 privatpersoner, företag och stiftelser att skapa mervärde på sin förmögenhet. Vår affärsidé är att leverera optimala lösningar inom förmögenhets- och kapitalförvaltning där våra kunders behov och förutsättningar står i fokus.


... 2 3 4 5 6 ...