5

Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime

NORDIA tilbyr rådgivning og bistand innenfor rettsområdet økonomisk kriminalitet, og våre advokater har fremgangsrikt forsvart våre klienter i noen av de mest høyprofilerte sakene i Sverige.

Vi bistår jevnlig styremedlemmer, selskaper og toppledere i strafferettslige etterforskninger og rettssaker omhandlet anklager om korrupsjon, bedrageri, innsidehandel, hvitvasking av penger, skatteforbrytelser, tyveri av forretningshemmeligheter og regnskaps- og insolvensforbrytelser. Vi bistår også offentlige selskaper, finansinstitusjoner og andre enheter med å håndtere risiko knyttet til bedriftskriminalitet, og har god erfaring med å gjennomføre interne undersøkelser og bistå klienter i grenseoverskridende etterforskning.

Kontakter Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Åke Fransson
Partner
Gøteborg
Andreas Natt och Dag
Partner
Stockholm
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Carl-Johan Allansson
Partner
Stockholm
Elin Thor
Advokatfullmektig
Stockholm
Erik Sundqvist
Advokat
Stockholm
Hans Strandberg
Advokat, Senior Counsel
Stockholm
Helge Skogseth Berg
Partner
Oslo
Joachim Bernström
Partner
Stockholm
Lina Esping
Advokatfullmektig
Stockholm
Melina Auvinen
Advokat
Stockholm
Olle Kullinger
Partner
Stockholm
Pinja Hoffrichter
Advokat, Partner
Helsinki
Sverre Lilleng
Partner
Oslo

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterte nyheter

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning