5

M&A

NORDIA har god erfaring innen M&A, og oppkjøp, fusjoner og andre investeringer i selskaper er et av våre viktigste praksisområder. NORDIA har deltatt i et stort antall finansielle transaksjoner og investeringer. Vi vil optimalisere prosessen og søke tids – og kostnadseffektive løsninger med en personlig, partnerledet service.

Vi bistår med nasjonale – og grenseoverskridende oppkjøp og salg av selskaper, enten det er snakk om salg av aksjer eller innmat. Våre råd dekker hele prosessen, inkludert bl.a. strukturelle og strategiske spørsmål knyttet til transaksjonene og/eller investeringene, NDA’er, intensjonsavtaler, juridisk due diligence, forhandlinger, kontraktsutforming og gjennomføring og implementering av transaksjoner. Når det er nødvendig blir advokater fra våre andre praksisgrupper, for eksempel immaterialrett, arbeidsrett eller konkurranserett, konsultert for å bistå med spesifikke spørsmål som kan oppstå i forbindelse med transaksjonen eller investeringen.

NORDIA sin sterke representasjon i de nordiske landene gir våre klienter en unik tilgang til en sømløs tjeneste både i Norden og internasjonalt.

Kontakter M&A
Anders Scheel Frederiksen
Partner
København
Annamari Männikkö
Advokat, Partner
Helsinki
Antti Hannula
Advokat, Partner
Helsinki
Espen Egseth
Partner
Oslo
Fredrik Emanuel
Partner
Gøteborg
Henrietta Remander
Advokat, Advokat
Helsinki
Henrik Sylvan
Advokat
Gøteborg
Jens Christian Dreyer
Partner
København
Karl Ole Möller
Partner
Stockholm
Magnus Wiktorson
Partner
Gøteborg
Marianne Eriksson
Advokat
Stockholm
Mårten Stenström
Partner
Stockholm
Matti Kari
Advokat, Partner
Helsinki
Niklas Hemberg
Partner
Stockholm
David Mikhail
Advokatfullmektig
Stockholm
Silja Elisenberg Dagenborg
Partner
Oslo
Simon Sørensen
Partner
København
Tuomas Pelkonen
Advokat
Helsinki
Ulf G V Tollhage
Partner
Gøteborg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andre kompetanseområder
Arbeidsrett
Bank, finans og kapitalmarked
Fast eiendom og entreprise
Forsikrings- og erstatningsrett
Immaterialrett
Kommersielle avtaler
Teknologi og IT
Konkurranserett og offentlige anskaffelser
M&A
Økonomisk kriminalitet – White-Collar Crime
Privatrett
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Sport, media og underholdningsrett
Tvisteløsning