Forsikring og erstatningsrett

NORDIAs spesialister innen forsikring- og erstatningsrett har omfattende erfaring og kompetanse om tvister, prosess og mekling. Vi representerer både internasjonale og nasjonale forsikringsselskaper i saker om erstatning, ansvar, reassuranse og regresskrav. I tillegg bistår NORDIA regelmessig forsikringsselskaper, forsikringsagenter og forsikringstakere med tolking, forhandling og oppretting av forsikringsavtaler og forsikringsvilkår. NORDIA representerer både skadelidte og skadevolder når det gjelder ansvar og erstatning.

Kontakter

Per Sjödin - STOCKHOLM
Johan Strömberg - STOCKHOLM
Mikaela Kempe Bergner - STOCKHOLM
Per Fridén - GÖTEBORG
Simon Sørensen - KØBENHAVN
Vis alle kontakter