Nordia News

NORDIA Family Friday 27.10.2023

By Elsa Gil
Publisert:16.10.2023 | Posted in Arrangementer
Vi inviterer til høstens første NORDIA Family Friday 27. oktober 2023
– og første tema ut er fremtidsfullmakt.       

Du har sikkert tenkt på eller fått høre at du bør ha en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til selv å bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser og forvalte dine verdier den dagen du ikke klarer det selv.

På NORDIA Family Friday kan du få skrevet din egen fremtidsfullmakt og vi sørger for at den er gyldig i henhold til formkravene.

Vi starter med et foredrag og gjennomgang av hva en fremtidsfullmakt kan, bør og må inneholde. Vi har deretter satt av tid til å bistå de som ønsker med å skrive sin egen fremtidsfullmakt med vitneunderskrifter.

Foredraget er gratis.
Pris for signert fremtidsfullmakt kr 2.500 inkl mva/ kr 3.500 inkl mva for gjensidig fremtidsfullmakt for ektefeller/samboere.
Prisene gjelder kun for deltakere på NORDIA Family Friday og ved personlig oppmøte. For ektefeller/samboere må begge være til stede.

Begrenset antall plasser.

Påmelding til: cu@nordialaw.com

Håper vi sees, velkommen!
Elsa Gil
Partner, Oslo elsa.gil@nordialaw.com 976 67 097

Relaterte nyheter