Nordia News

Oppgjørsoppdrag – salg av eiendom uten bruk av eiendomsmegler

Publisert:04.10.2022 | Posted in Innsikt

Oppgjørsoppdrag gjelder overdragelse og oppgjør for eiendom der kjøper og selger har funnet hverandre og er enige om de vesentlige vilkårene. Dette kan gjelde tilfeller der kjøper og selger er bekjente, f.eks. i forbindelse med et samlivsbrudd, overtakelse av bolig ved arv eller der en festetomt skal innløses. Det kan også være at man selger tomt eller hytte/bolig til en nabo eller en annen man selv har funnet. Det er i slike tilfeller ikke behov for å markedsføre eiendommen og legge den ut for salg via en eiendomsmegler.

For å sikre at overdragelsen og oppgjøret gjennomføres på en trygg måte, anbefales det å benytte en mellommann. Kjøpesummen innbetales da til klientkonto og utbetales ikke til selger før skjøtet er tinglyst på kjøper og ev panteheftelser er slettet.

Vi påtar oss oppgjørsoppdrag hvor vi bistår med følgende:

  • Utarbeidelse av kjøpekontrakt, skjøte og ev konsesjonspapirer
  • Tinglysing av skjøte og pantedokumenter
  • Gjennomføre det økonomiske oppgjøret, inkl. innfrielse av gjeld og sletting av panteheftelser

Vi tilbyr utførelse av oppgjørsoppdrag på fastpris. Dersom du har spørsmål knyttet til et oppgjørsoppdrag eller dersom du ønsker et tilbud, ta kontakt med meg.

 

 

 

Relaterte nyheter