Nordia News

Skattefradrag etter kryptosvindel eller annen investeringssvindel

By Sverre Lilleng and Ingvild Nymoen
Publisert:26.03.2024 | Posted in Innsikt

Hvis du har blitt utsatt for svindel i forbindelse med investeringer du har gjort, kan du ha rett på inntektsfradrag. Skattefradraget kan dekke noe av ditt økonomiske tap i tilfeller hvor det viser seg at du har blitt lurt til å investere i noe som i realiteten er fiktivt eller uten verdi. I noen tilfeller kan også banken din være ansvarlig og unntaksvis er det mulig å forhandle med svindlerne. Bankene advarer i sine årlige trusselvurderinger mot investeringssvindel, og klarer også å stoppe en del slike forsøk. Det blir fremhevet at dette er et raskt økende samfunnsproblem. Dette gjelder særlig ved investeringer i kryptovaluta.

De kriminelle er ofte velorganiserte og svært profesjonelle, og tilhører gjerne internasjonal og organisert kriminalitet. Svindlerne tilegner seg store verdier av enkeltpersoners midler ved å lure og manipulere mennesker til å investere i noe som fremstår som f.eks. legitim kryptovaluta. Erfaringen viser at det kan ta lang tid før man forstår at man faktisk har blitt bedratt. Ofre velges ut ved hjelp av avanserte metoder og kunstig intelligens. Personlig kontakt fra profesjonelle svindlere og avanserte systemer for handel gjør kriminalitetsformen vanskelig å gjennomskue. Den rammer de fleste samfunnslag, og eldre er spesielt utsatt.

I noen svært få tilfeller kan det være mulig å få tilbake pengene ved forhandlinger med svindlerne eller rettslige prosesser mot disse. Politianmeldelse av bedrageriet bør alltid vurderes, men det er sjeldent at politiet velger å prioritere kriminalitet av denne typen, og selv om de unntaksvis gjør det, finner de svært sjeldent svindlerne eller pengene. Konsekvensen er at de verdier som ble investert i noe du trodde skulle gi deg en skattepliktig inntekt, er tapt.

Det kan i enkelte tilfeller være en mulighet å få hele eller deler av det investerte beløpet tilbake fra banken din eller et kredittkortselskap. Finansavtaleloven regulerer de tilfeller hvor en betalingstjenesteyter kan bli holdt ansvarlig overfor kunden. Det gjelder frister i slike saker. Ansvarsfordelingen beror blant annet på en aktsomhetsvurdering av enkeltpersonens opptreden. Rettsområdet er i utvikling og vurderingene er kompliserte.

I mange tilfeller vil tapet kunne reduseres ved fradragsføring i skattemeldingen. For å ha krav på tapsfradrag kreves dokumentasjon og redegjørelser som beskriver i tilstrekkelig grad hvordan svindelen ble utført og tapet har oppstått, samt bevisvurderinger. Dette kan være utfordrende. Prosessen kan også fremstå uoversiktlig. Mange har dessuten opplevd at Skatteetaten er krevende i denne type saker.

Våre advokater bistår jevnlig enkeltpersoner og selskaper som har blitt utsatt for svindel med å få skattefradrag for tapet man har blitt påført. Stadig flere av sakene gjelder kryptovaluta. Ved innledende kontakt kan det som regel ganske raskt avklares om saken vil kunne gi deg mulighet for fradrag eller ikke. I saker der fradrag kan kreves vil bistand normalt være regningssvarende og ofte gi et godt økonomisk resultat for våre klienter. Vi hjelper deg med å beskrive og dokumentere svindelen på en måte som oppfyller de krav som er satt for å få rett på fradrag for tapet. Vi bistår med politianmeldelse og vurderer om det kan være mulighet for å rette ansvar mot de banker eller finansinstitusjoner som har vært involvert. Vi vurderer også om det kan anbefales forhandlinger med eller rettes krav mot svindlerne.

Ta gjerne kontakt for en fortrolig samtale.

Sverre Lilleng
Partner, Oslo sl@nordialaw.com 916 96 374
Ingvild Nymoen
Advokat, Oslo in@nordialaw.com 959 14 532

Relaterte nyheter