7

Företagsöverlåtelser

NORDIA Law har gedigen erfarenhet av M&A. Vi biträder regelbundet klienter i samband med företagsöverlåtelser och tillhandahåller en personlig partnerledd rådgivning genom hela processen.

Vi biträder klienter vid såväl svenska som gränsöverskridande förvärv och försäljningar av företag, från den inledande planeringsfasen till det slutgiltiga avtalet. Vår rådgivning innefattar strukturella och strategiska frågor, genomförande av due diligence-undersökningar samt förhandling och upprättande av transaktionsrelaterade avtal. Vi samarbetar alltid nära med våra kollegor i byråns andra verksamhetsgrupper, såsom immateriella rättigheter, arbetsrätt och konkurrensrätt, för att i alla avseenden kunna erbjuda den bästa möjliga rådgivningen för den aktuella transaktionen.

NORDIA Law’s närvaro i övriga nordiska länder innebär att våra klienter får unik tillgång till en skräddarsydd tjänst i och utanför Norden.

Kontakt Företagsöverlåtelser
Anders Scheel Frederiksen
Delägare
Copenhagen
Annamari Männikkö
Advokat, Delägare
Helsinki
Antti Hannula
Advokat, Delägare
Helsinki
David Mikhail
Biträdande jurist
Stockholm
Espen Egseth
Delägare
Oslo
Fredrik Emanuel
Delägare
Göteborg
Henrietta Remander
Advokat, Advokat
Helsinki
Henrik Sylvan
Advokat
Göteborg
Jens Christian Dreyer
Delägare
Copenhagen
Karl Ole Möller
Delägare
Stockholm
Magnus Wiktorson
Delägare
Göteborg
Marianne Eriksson
Advokat
Stockholm
Mårten Stenström
Delägare
Stockholm
Matti Kari
Advokat, Delägare
Helsinki
Niklas Hemberg
Delägare
Stockholm
Silja Elisenberg Dagenborg
Delägare
Oslo
Simon Sørensen
Delägare
Copenhagen
Tuomas Pelkonen
Advokat
Helsinki
Ulf G V Tollhage
Delägare
Göteborg

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning