7

Ekonomiska brottmål

NORDIA Law erbjuder ett unikt team specialiserade inom ekonomiska brottmål (ekobrott). Vi har framgångsrikt försvarat våra klienter i några av de mest uppmärksammade och komplexa målen i Sverige.

Vi företräder ofta bolag, styrelseledamöter och personer i ledande befattningar i brottsutredningar och rättegångar som rör anklagelser om korruption, bedrägeri, insiderhandel, penningtvätt, skattebrott, stöld av affärshemligheter samt bokförings- och borgenärsbrott. Vi bistår också börsnoterade bolag, finansiella institutioner och organisationer med att hantera risker relaterade till företagsbrottslighet. Vår erfarenhet av att genomföra interna utredningar och att bistå klienter i gränsöverskridande utredningar är därtill omfattande.

Vi är helt enkelt experter inom affärsrelaterad straffrätt.

Global Leader in the areas Business Crime Defence – Corporates and Business Crime Defence – Individuals and National Leader in Sweden in the area Business Crime Defence & Investigations.’ (Who’s Who Legal 2020)

Kontakta oss

Kontakt Ekonomiska brottmål
Åke Fransson
Delägare
Göteborg
Andreas Natt och Dag
Delägare
Stockholm
Antti Hannula
Advokat, Delägare
Helsinki
Carl-Johan Allansson
Delägare
Stockholm
Elin Thor
Biträdande jurist
Stockholm
Elli Törmänen
Biträdande jurist
Helsinki
Erik Sundqvist
Advokat
Stockholm
Hans Strandberg
Delägare
Stockholm
Helge Skogseth Berg
Delägare
Oslo
Joachim Bernström
Advokat
Stockholm
Lina Esping
Biträdande jurist
Stockholm
Melina Auvinen
Advokat
Stockholm
Olle Kullinger
Delägare
Stockholm
Pinja Hoffrichter
Advokat, Delägare
Helsinki
Sverre Lilleng
Delägare
Oslo

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning