Økonomisk familierett

Evnen til å sikre et vellykket generasjonsskifte, med overføring av rettigheter og eiendeler til en ny generasjon, er en krevende, men viktig oppgave. Dette, sammen med andre hendelser i livet, kan være starten på juridiske utfordringer, som krever en dyp og omfattende kompetanse innenfor den økonomiske familierettens område, f.eks: spørsmål knyttet til ektefelle og samboers faste eiendom spørsmål vedrørende barn og arverett. I tilknytning til dette kan også ofte kompetanse innenfor den internasjonale familieretten være nødvendig.

NORDIA har en dyp kunnskap og omfattende erfaring med rådgivning og prosesser innenfor den økonomiske familieretten, og vi kan tilby løsninger tilpasset den enkelte private kunde og/eller forretningsklienter.

Kontakter

Boel Simonsson - GÖTEBORG
Simon Sørensen - KØBENHAVN
Vis alle kontakter