7

Ekonomisk familjerätt

NORDIA Law har mångårig erfarenhet av rådgivning till privatpersoner angående hantering, skydd och överföring av tillgångar till framtida generationer.

Vår expertis omfattar fastighetöverlåtelser, upprättande av testamente och äktenskapsförord, bodelning, generationsväxling av bolag, upprättande av stiftelse och arvsrättsliga frågor.

Vårt team av skickliga medarbetare är experter på att hantera rättsliga frågor som kräver djupgående kunskaper inom såväl nationell som internationell familjerätt och vi erbjuder skräddarsydda lösningar till både enskilda personer och familjeägda bolag.

Kontakt Ekonomisk familjerätt
Amelie Callaghan
Advokat
Göteborg
Boel Simonsson
Advokat, Senior Counsel
Göteborg
Elsa Gil
Delägare
Oslo
Helge Skogseth Berg
Delägare
Oslo
Ingvild Nymoen
Advokat
Oslo
Jens Christian Dreyer
Delägare
Copenhagen
Ronnie Varberg
Delägare
Copenhagen

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning