Tvisteløsning

En tvist stjeler både tid og ressurser fra det viktigste: den produktive virksomheten. Å unngå tvister bør derfor være et fokus for alle virksomheters ledelse og advokater. Dersom en tvist ikke er til å unngå, kan du føle deg trygg på kontakten med NORDIA. Vi har dine kommersielle verdier som vår høyeste prioritet når vi håndterer tvisten.

NORDIA er et veletablert advokatfirma på den prosessrettslige arena. Våre advokater er ikke bare prosessadvokater, de er også aktive innen andre deler av forretningsjussen. Dette, sett i sammenheng med vår erfaring, garanterer den beste mulige sjansen for å oppnå suksess i din sak.

Kontakter

Johan Strömberg - STOCKHOLM
Per Sjödin - STOCKHOLM
Mikaela Kempe Bergner - STOCKHOLM
Per Fridén - GÖTEBORG
Ulf G V Tollhage - GÖTEBORG
Åke Fransson - GÖTEBORG
Antti Hannula - HELSINKI
Matti Kari - HELSINKI
Niels Wegener - KØBENHAVN
Walther Rebernik - KØBENHAVN
Vis alle kontakter