Nordia News

NORDIA deltar vid OECD:s granskning av Sveriges efterlevande av mutkonventionen

By Joachim Bernström and Erik Sundqvist
Publicerad:10.06.2024 | Posted in Nyheter

OECD:s arbetsgrupp mot mutor (Working Group on Bribery) genomför i år en s.k. fas 4-granskning av Sverige. Granskningen är ett led i arbetsgruppens återkommande utvärderingar av hur medlemsländerna efterlever den s.k. mutkonventionen som syftar till att bekämpa korruption i internationella affärsförbindelser.

Ett granskningsteam med deltagare från Island, Spanien och OECD:s sekretariat kom i slutet av maj till Stockholm för intervjuer med representanter för regeringen, myndigheter och inbjudna experter inom området. NORDIA:s verksamhetsgrupp för White-Collar Crime deltog vid granskningen genom advokaterna Joachim Bernström och Erik Sundqvist.

Rapporten från granskningen publiceras i december 2024. Mer information om OECD och arbetsgruppen mot mutor finns på OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions – OECD.

Joachim Bernström
Delägare, Stockholm joachim.bernstrom@nordialaw.com 0739 88 62 25
Erik Sundqvist
Advokat, Stockholm erik.sundqvist@nordialaw.com + 46 8 563 08 100

Relaterade nyheter