Internationella nätverk

Medlemskap i LAWorld.

LAWorld är ett internationellt nätverk av 57 oberoende, medelstora advokatbyråer med mer än 1.350 advokater i 100 städer runt om i världen. LAWorld är ett kostnadseffektivt och oberoende alternativ till stora internationella advokatbyråer, och genom sitt nätverk av advokatbyråer tillhandahåller det högkvalitativ juridisk rådgivning över hela världen.

NORDIA Law har varit en del av LAWorld-nätverket sedan 2012. Detta partnerskap ger våra klienter tillgång till ett stort internationellt nätverk av ledande affärsjuridiska experter, varav många vi har mycket goda personliga relationer med.

Vi hanterar ett brett spektrum av internationella affärsjuridiska uppdrag. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med internationella frågor.

 


 

Samarbete med DAC Beachcroft

NORDIA Law och DAC Beachcroft samarbetar för att förbättra tillhandahållandet av juridisk rådgivning till sina gemensamma kunder, främst försäkringsgivare, riskbärare, försäkrade individer och branschfolk. Samarbetet säkerställer att kunderna har tillgång till ”best in class”, vilket möjliggör ett sömlöst och heltäckande stöd för kunderna i deras juridiska ärenden.

DAC Beachcroft är en världsomspännande marknadsledande advokatbyrå med omfattande expertis inom försäkring som ger NORDIA Law värdefull täckning utanför Norden.